Sund 2 kredit DogL Færdigt auditorium – i udførelsesfasen