Veje og vejanlæg

Veje og Vejanlæg yder rådgivning fra idéfase til as-built dokumentation inden for planlægning, projektering og tilsyn. Det gælder for både med by- og landeveje, stier og pladser samt motor- og motortrafikveje.

Afdelingen består af otte ingeniører og CAD-designere, og vi løser opgaver for offentlige og private bygherrer samt totalentreprenører.

Vi søger altid tidligt i projektforløbet at opnå fælles forståelse med vores kunde af opgavens kvalitet, omfang, frister og økonomi. Herefter ser vi det som vores vigtigste opgave at nå projektets mål inden for de aftalte rammer.

Med basis i kendte og gennemprøvede metoder og løsninger, søger vi at udfordre vanetænkning og i stedet tænke innovativt for at opnå optimale og bygbare løsninger.

Gennem vores projektering sikrer vi, at det geometriske design tilgodeser trafiksikkerhed og komfort, blandt andet gennem optimal opbygning af belægninger, design af belysning og udformning af skilte og afmærkning.

Vi tilbyder bl.a. ydelser indenfor

Kontakt