Konsortium vinder endnu en opgave på SDU-SUND

​​Konsortiet bestående af EKJ Rådgivende Ingeniører, Dall & Lindhardtsen og KHR Arkitekter samt underrådgiver C:raadgivning har vundet opgaven med byggeledelse og fagtilsyn på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), der lige nu er under opførsel på Syddansk Universitet (SDU) med Vejdirektoratet som bygherre. Se omtalen af projektet i Licitationen.

“Vi er stolte over at skulle hjælpe Vejdirektoratet videre med dette spændende projekt. Vi glæder os over, at vi nu får lejlighed til at sætte den viden, som vi allerede har oparbejdet med teamet på projektet endnu mere i spil til gavn for projektet og de fremtidige brugere af huset,” siger sektordirektør Jon T. Simonsen, EKJ, på vegne af konsortiet.

Naturlig forlængelse af projekteringsopgaven

Projektet har en samlet anlægssum på ca. 1,3 mia. kr. Kontrakten omfatter byggeledelse, testorganisering, måleteknik og fagtilsyn til byggeriet og de højt specialiserede tekniske anlæg for bl.a. dyrestalde og laboratorieområder, som udføres i flere entrepriser. Som en del af kontrakten skal konsortiet også medvirke til fuldt koordineret performancetest, funktionsafprøvning samt prøvedrift.

Opgaven falder i naturlig forlængelse af den igangværende projekteringsopgave og tilsyn med råhus, facader, tagdækning og komplettering, hvor den nu vundne opgave med TEK- og Y250- udbuddet betyder, at konsortiet nu leverer al byggeledelse og fagtilsyn for det samlede projekt.

Læs også EKJ’s bidrag til landskabet ved Nyt Sund.