juni 25 2021 0Comment

Kloge løsninger på vej til Solbjergskolen

Vi glæder os til med RUM som totalrådgiver at udbygge og modernisere Solbjergskolen sydvest for Aarhus. Konkurrencen er vundet af et stærkt team, hvor også Autens og Lytt Architecture er med på vinderholdet.

Visionen er et åbent lærings- og medborgercenter for elever, medarbejdere og borgere. Skolen står overfor en stigende elevtilgang og Aarhus Kommune har derfor besluttet at udbygge skolen, så kapaciteten øges fra 3 til 4 spor med i alt 40 klasser. Projektet har et budget på ca. 80,7 millioner kr., og Solbjergskolens nye rammer forventes at komme i brug i skoleåret 2023/24.

”I EKJ glæder vi os meget over at kunne bidrage til Solbjergskolens udvidelse og omdannelse og bringe vores viden og erfaringer fra tidligere skolerenoveringer i spil sammen med et fantastisk team,” siger Jakob Hausgaard Lyngs, kontorleder for EKJ Aarhus.

Teamet vinder glædeligt for sine forslag til bedre rumudnyttelse (kloge kvm) samt for sin bæredygtige tilgang, bl.a. på energiområdet, som vi hos EKJ har stor erfaring med.

Fokus på det gode indeklima

Vi får dermed bl.a. mulighed for at bidrage med vores ekspertise i løsninger, der mindsker energiforbruget og forbedrer indeklimaet til glæde og gavn for skolens elever og lærere. Indeklimaet har afgørende betydning for indlæring, koncentration og generel trivsel i lokalerne.

Et element, der desværre ofte overses i byggerier, er, at ventilationssystemer over tid kan komme til at påvirke ressourceforbruget mere end byggeriets materialevalg. På Solbjergskolen vil vi have et fokus på projektets totaløkonomi – den såkaldte tredobbelte bundlinje. Der kigges på påvirkningen af såvel økonomi (omkostninger i penge), klima (forbrug i materialer, reservedele og el) samt det sociale aspekt (livskvalitet/undervisningskvalitet for brugerne af byggeriet).

Derved opnås et større og mere troværdigt billede af bæredygtigheden på såvel den korte som den længere bane.

Fakta om Solbjergskolen
  • Solbjergskolen blev opført i 1965 i Solbjerg sydvest for Aarhus. I 2020 blev der udarbejdet en helhedsplan for udbygningen med fokus på arealoptimering og lokalefællesskab mellem skolens forskellige brugergrupper. Brugerinddragelse er et væsentligt omdrejningspunkt gennem hele projektet. Det samme er RULL (Rum til Leg og Læring) programmets principper for arealtildeling samt Aarhus Kommunes indeklimastrategi.
  • Konkret omfatter projektet en etapevis udvidelse af skolen med 10 fælleslokaler, 4 nye faglokaler, ombygning af eksisterende arealer til Håndværk og Design, supplerende areal og modernisering af garderober og toiletter, modernisering og indeklimarenovering af eksisterende lokaler samt medarbejderfaciliteter og forberedelsespladser. For at optimere skolens arealer skal der blandt andet etableres et samlet ungemiljø for fritidsklub, ungdomsklub og ungdomsskole samt et nyt kombi-bibliotek for Pædagogisk læringscenter, Solbjerg Bibliotek og Solbjerg Egnsarkiv.
  • Byggeriet gennemføres, mens skolen er i drift, hvilket stiller høje krav til sikkerheden. Ifølge bedømmelsesrapporten løser RUMs team dette på yderst tilfredsstillende måde ved at gøre byggepladsen til et pædagogisk aktiv samtidigt med, at skole og byggeplads holdes sikkert adskilt.
  • Det fremhæves blandt andet, at ”tilbudsgiver gennem konkrete tiltag i meget høj grad formår at vende planlægningen, projekteringen og udførelsen fra ”en forstyrrelse” til noget værdiskabende ved integration mellem undervisningen og projektet og mellem børn, lærere, projekterende og håndværkere.”

Læs mere om vores holdning til Indeklima og se nogle af vores tidligere projekter herunder.