august 13 2021 0Comment

Himmelhaven åbner

Den 14. august 2021 åbner den spektakulære Himmelhave på Ordrupgaard, som er tegnet af det prisvindende norske arkitektfirma Snøhetta. Fredag den 13. august bliver de nye rammer officielt åbnet med deltagelse af H.K.H Kronprinsen, kulturminister Joy Mogensen (S) samt de fonde og den filantropiske forening, der har finansieret tilblivelsen.

Dermed inviteres vi ind i en af Nordeuropas vigtigste samlinger af fransk kunst i en ny tilbygning af det prisvindende norske arkitektfirma Snøhetta.

EKJ har haft æren af at være med på projektet som rådgiver, hvor vi bl.a. har været ansvarlig for konstruktionerne af det primært underjordiske råhus, fundament og vægge samt etablering af byggegruben. Vi har bl.a. trukket på vores mangeårige erfaring med at bygge nænsomt i nærheden af fredede bygninger foruden vores erfaringer med det underjordiske museumsbyggeri Frihedsmuseet. At placere udstillingssale under jorden er med til at beskytte de kostbare værker mod sollys, så de bevares bedre.

Et projekt der kræver særlig nænsomhed

Fra et ingeniørperspektiv kræver det en skærpet opmærksomhed på bl.a. tætheden af byggeriet samt regulering af indeklimaet, så den fugt som de besøgende naturligt tager med ned i lokalerne, ikke forbliver i rummene. Af hensyn til eventuel risiko for skader på de omkringliggende bygninger har vi valgt at udføre indfatningsvæggene mellem det nye og eksisterende byggeri som Københavnervægge med vandret afstivning. De underjordiske konstruktioner udføres som fugttætte og isolerede enkeltlags væg- og gulvkonstruktioner og sikres mod fugt og grundvand ved robuste og effektive væg- og omfangsdræn.

”Jeg er stolt af at være med til at aflevere et så godt og gennemarbejdet projekt. På det ingeniørfaglige plan er jeg stolt af, at de løsninger, som vi har levereret, har været i orden. Det kræver en særlig nænsomhed i udførelsen, når vi bygger under jorden meget tæt på de øvrige fredede bygninger,” siger Anders Gutmann, projektleder i EKJ og tilføjer:

”Jeg vil også fremhæve det gode samarbejde med teamet, hvor særligt de norske arkitekter Snøhetta har været en forbilledlig oplevelse. Vi har mærket en nysgerrighed i forhold til de forskellige fagligheder i projektet og en evne til hele tiden at være løsningsorienteret, så æstetik og funktion har kunne mødes på den bedst mulige vis. Det samspil har været i absolut særklasse – også da det måtte foregå over teams under corona-nedlukningen.”

Minder om en nedgravet skattekiste

Snøhettas bygning på samlet 1.657 kvm er placeret nænsomt i landskabet. Konkurrenceforslaget er baseret på at skabe en bygning med tre overordnede ambitioner:​​​​​​​

  • Impressionismens ambition om at fange det skiftende lys i alle dets facetter
  • At forstærke stedets egenkarakter
  • At fuldføre en sluttet cirkel i museumsvandringen

Udefra ses kun ståltaget, der markerer omfanget af den midterste af de tre franske sale, som ligger under jorden. Tagets skulpturelle former og facetter bryder lyset og bliver en iøjefaldende indgang og association til de impressionistiske værker, hvor lys spiller en særlig rolle. Bygningen minder i sin udformning om en nedgravet skattekiste. Tilbygningen består af tre nye sale til den franske samling samt to til særudstillinger. Særudstillingssalene ligger i direkte forlængelse af den ikoniske Zaha Hadid bygning fra 2005 og fortsætter arkitektens rå og markante formsprog præget af sort lavabeton. De franske sale i Gotfred Tvedes klassiske herskabsvilla fra 1918 møder beskueren med lys og mildhed. Gulve, vægge og kassettelofter er beklædt med lyst egetræ, som afbrydes af sartgrønne vægflader, hvorpå værkerne hænger. Snøhettas bygning skaber et fint flow gennem museet, så publikum bliver ført igennem hele samlingen, mens arkitekturen understreger overgangene, så sanserne skærpes undervejs.

Om projektet

Snøhettas bygning er finansieret af A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Realdania, Det Obelske Familiefond og Knud Højgaards Fond. Det er det norske design- og arkitektfirma Snøhetta, der har tegnet den nye tilbygning til Ordrupgaard i samarbejde med COWI og EKJ Rådgivende Ingeniører. Bygherre på projektet er Slots- og Kulturstyrelsen.

Omtale

Rendering: Snøhetta