Nyt multihus opført med bærende trækonstruktioner

Helhedsrenovering af folkeskole i drift, herunder opførelse af nyt multihus med bærende konstruktioner i træ. Projektet er udført under Strategisk samarbejde om skolerenovering med Egedal Kommune

Projektet består i overordnede træk af en ny 843 m² bygning med tre basislokaler og et multihus, der skal binde de tre eksisterende bygninger indskoling, udskoling og administration sammen og bidrage med nye kreative læringsmiljøer. Derudover er der ombygninger i de eksisterende bygninger, hvor der yderligere er etableret nye kreative læringsmiljøer.

Sammenbygning og udbygning er sket i form af en fleksibel konstruktion i limtræ og trækassetter, der viderefører de omgivende skovarealers tema.

EKJ har været ingeniørrådgiver for konstruktioner og har herunder projekteret multihusets bærende konstruktioner, som består af et 6 x 6 m modulsystem, hvor søjler og bjælker er udført i limtræ, mens tag og facader er udført som præfabrikerede træbaserede kassetter.

Det nye multihus åbner skolen op for lokalsamfundet og et multihus til gavn for alle kommunens borgere. Multihuset er med sine dobbelthøje rum og lodrette udvendige træbeklædning områdets nye pejlemærke, som også markerer den nye indgang til skolen, så forældre, elever og besøgende hjælpes godt ind i skolen.

Skoleelever kan bruge multihuset i skoletiden til morgensang, samling, bevægelse, prøver og fælles arrangementer eller aktiviteter. SFO’en kan bruge salen om eftermiddagen, og fritidsforeninger og aftenskoler kan bruge salen om aftenen.

Udearealer er samtidig opgraderet med nye læringsmiljøer og et sammenhængende landskabsprojekt.

Skolen var i drift i udførelsesfasen.

Projektet er udført under Strategisk Partnerskab om skolerenovering mellem Egedal Kommune og entreprenørfirmaet Juul & Nielsen med RUBOW arkitekter, NERD Architects, Dansk Energi Management og EKJ Rådgivende Ingeniører.

EKJ’s ydelser

  • Part i Operationel Ledelse og Styregruppe i Partnerskabet
  • Miljøscreening og -sanering
  • Projektering af konstruktioner
  • Brandrådgivning
  • Fagtilsyn
Kategorier:
Kunde: Egedal Kommune
Lokation: Hampelandsvej 7, 3650 Ølstykke
Færdiggjort: 2023
Arkitekt: RUBOW arkitekter og NERD Architects

Søhøjskolen