september 08 2020 0Comment

Zickan Maria Kristensen er ny leder for EKJ’s konstruktionsafdeling

Zickan Maria Kristensen, 50 år, har fra 1. september overtaget ledelsen af Konstruktions-afdelingen i EKJ efter Steen Andersen, der har valgt at gå på pension. Steen vil fortsat være tilknyttet afdelingen som konsulent i en overgangsperiode. Zickan kommer fra en stilling som afdelingsleder og tidligere projektleder hos Rambøll, hvor hun gennem sin ansættelse har haft ansvar for en række komplekse projekter herunder bl.a. Storstrøm Fængsel på Faster, KB Hallen og Køge Svømmehal. Hos EKJ får Zickan ansvaret for den daglige ledelse af afdelingens 46 medarbejdere som bl.a. har arbejdet på projekter som Naturhistorisk Museum, Karen Blixens Plads og hotelprojekter – bl.a. i regi af Arp-Hansen Hotel Group i samarbejde med Arpe & Kjeldsholm. EKJ ser frem til samarbejdet med Zickan og vil samtidigt gerne takke Steen for en flot og engageret indsats gennem 34 år.

Nysgerrighed driver værket
Som leder beskriver Zickan sig selv som nysgerrig.
“Jeg interesserer mig for mennesker, og hvad vi motiveres og drives af. Den viden bruger jeg til at bemande og sammensætte teams. Jeg involverer tit mine teams i processen og beslutningerne for det enkelte projekt og er nysgerrig på den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling. Det er vigtigt for mig, at vi laver gode projekter, som vores kunder er tilfredse med, og det hænger tæt sammen med den enkeltes motivation,” siger hun.

Strategisk fokus på projekternes karakter
Her er god forventningsafstemning afgørende.
”For mig gælder det altid om at finde “sporten kort” i hvert enkelt projekt. Hvad styres det enkelte projekt af? Det kan være økonomi/politik/design. Herudfra lægges en strategi for selve eksekveringen af projektet. Samtidig er det også vigtigt at tænke langsigtet og have drømme og visioner at arbejde hen mod,” tilføjer hun.
Den første opgave bliver at lære ledelse, teamledere og medarbejdere at kende.
”Det vil give mig en god viden om EKJ og dermed også om, hvordan roller, ansvar og opgaver fordeles. Det vil være mit manøvrefelt i begyndelsen og bliver afsæt til den retning, vi skal fortsætte efterfølgende,” siger hun

Aktiv fritid
Privat er Zickan gift med Jesper og har 2 voksne hjemmeboende børn. Hun elsker at kombinere det at være aktiv med at rejse og opleve nye steder (når det ikke er coronatid). Ferierne spænder vidt fra cykeltræning i de franske Alper, overlandtur gennem det sydlige Afrika til snorkling på Galapagos. Derudover bruges tiden med familie og venner, ligesom hun er aktiv i den lokale cykel-motionsklub og fitnesscenter.

Blå bog:
• Færdiguddannet som teknikumingeniør i Haslev i 1992.
• 1993-95 arbejdede hos CBF Ostroplan i Stuttgart og derefter hos ingeniørfirmaerne Carl Bro, Olsen og Jensen samt i EKJ fra 1998-2002.
• Fra 2002 ansat hos DSB Arkitekter.
• Kom til Rambøll i 2006. Fra 2009 som projektleder og siden 2012 som afdelingsleder.

 

Foto: Camilla Hylleberg