januar 25 2024 0Comment

Vundet: Udformning af to letbaneforpladser i Brøndby Kommune

Hovedstadens Letbane åbner i 2025, og EKJ er med på rådgiverteamet, der har vundet opgaven med at lave de to stationsforpladser i Brøndby Kommune.

EKJ kan med stolthed fortælle, at vi er en del af holdet, der skal hjælpe Brøndby Kommune med at bygge de to stationsforpladser, som skal betjene hovedstadens kommende letbane.

”Det er en spændende todelt opgave. Det gælder dels om at håndtere de praktiske udfordringer, der er ved at integrere to små letbanestationer i den eksisterende by, hvor vi skal sikre et godt flow for alle trafikanter og tage højde for trafiksikkerheden for såvel skolebørn som dårligt gående. Derudover skal stationspladserne fungere som små identitetsskabende byrum, der kan komme både de rejsende og lokale beboere til glæde og gavn,” lyder det fra Finn Oemig, der er fagchef i Miljø, Vej og Klima i EKJ.

Teamets totalrådgiver er landskabsarkitekterne hos Bara Land, mens Efterland kommer til at stå for borgerinddragelse og Gade & Mortensen Akustik for støjmåling og akustik.

Hvad kan klemmes ind på en parcelhusgrund?

Ifølge Finn Oemig bliver den største opgave at få klemt så mange funktioner som muligt ind på et afgrænset område samtidig med, at praktikken for de rejsende forbliver i højsædet.

”Vi har jo langt mindre plads at gøre godt med, end når vi eksempelvis udvikler metroforpladser, så det gælder om at udnytte pladsen effektivt. Vi arbejder med arealer, der er på størrelse med et parcelhus, og her skal vi først og fremmest sikre venteplads til de rejsende, plads til cykelstativer og plads til beplantning. Derudover ligger en af pladserne i et skybrudsbelastet område, så her skal vi tænke lokal regnvandshåndtering ind på en god måde. Det er efterhånden et fast kriterium, når vi skal udvikle nyt i Storkøbenhavn, hvor pladsen er trang, så vi har god erfaring med at finde gode og gerne grønne løsninger på den udfordring,” siger Finn Oemig.

I første omgang skal EKJ sammen med resten af vinderteamet udvikle et dispositionsforslag for de to stationsforpladser på baggrund af retningslinjerne i de eksisterende lokalplaner.

Tak for lån af foto til Hovedstadens Letbane.