august 23 2022 0Comment

Brugerne roser rammerne på Stubberupgård

I et tæt og tillidsbaseret strategisk partnerskab mellem Københavns Kommune og DSP PLUS, gennemførte EKJ sammen med Rørbæk & Møller, Jakon og LETH & GORI en helhedsrenovering og modernisering af botilbuddet Stubberupgård i Borup.

Helt fra idéoplæg til endelig ibrugtagning har brugerne, Byggeri København, entreprenør og rådgivere arbejdet tæt sammen for at styrke og udvikle botilbuddet som en helende og imødekommende ramme omkring beboernes liv og det socialpædagogiske arbejde. Resultatet er en nænsom renovering og transformation af gårdanlæggets historiske bevaringsværdige bygninger samt opførelsen af nye boliglænger i sammenhæng med det eksisterende.

Indbydende fællesarealer og bedre livskvalitet

Ved aflevering var alle enige om, at det var et vellykket projekt, men i sidste ende er det jo brugerne, der er de rigtige dommere. Derfor har vi taget en snak med botilbudsleder Søs Susanne Sabransky, der her et år efter sammen med beboere og medarbejdere har haft mulighed for at reflektere over de nye rammer og projektet i sin helhed.

”Visionerne i projektet lever i høj grad op til virkeligheden, og der er en meget høj grad af tilfredshed både hos brugerne og medarbejderne,” fortæller Søs Susanne Sabransky.

Hun supplerer med resultaterne af en lille rundspørge blandt stedets beboere. De konstaterer følgende:

  • ”Fællesarealerne er indbydende og har hver sin flotte farve. De indbyder til ro og gør, at jeg har lyst til at indgå i et socialt fællesskab med de øvrige brugere.”
  • ”Efter ombygningen er Stubberupgård ikke institutionspræget mere, da vi alle har fået lejligheder med egen indgang – og der er ikke længere lange gangarealer og alle lejligheder er meget forskellige med hver sit særpræg.”
  • ”Det har givet en øget livskvalitet at få en lejlighed, som opfylder alle mine ønsker med køkken, hvor jeg kan lave mad og mit eget badeværelse”.
  • ”Min lejlighed er arkitektonisk flot, og ombygningen har været tro mod de gamle bygninger.”
  • ”Det giver en meget større følelse af selvstændighed, fordi lejligheden er indrettet med stue, soveværelse og med egen indgang og terrasser foran og bagved.”

Medarbejderne på Stubberupgård hæfter sig især ved, at rammerne har givet flere muligheder for at arbejde rehabiliterende med beboerne, og at faciliteterne har gjort arbejdsmiljøet bedre og mere roligt at være i.

Botilbuddet omfatter 44 boliger i Hovedbygningen, Annekset og Boligen samt opførelse af 14 nye boliger fordelt på 2 boliglænger omkring det eksisterende Maskinhus. De nye boliglænger indeholder endvidere fællesrum, træningsrum- og køkken samt træningsrum og kreativt værksted, for botilbuddets beboere, hvor bostedets fællesfunktioner samles på en overskuelig og tilgængelig måde.

Læs mere om Stubberupgård og vores konkrete ingeniørydelser her:

                                                                                                                                                                                                    Foto: Laura Stamer