oktober 20 2021 0Comment

Professionel rådgivning giver ro i maven

Hos Kolonihaveforeningen Hf Dan i Valby, har EKJ været med til at skabe vellykkede rammer for kloakering.
Før EKJ og Hf Dan begyndte at samarbejde, havde foreningen haft opgaven i udbud. Sanne Jakobsen, der sidder i kolonihaveforeningens bestyrelse, har været primus motor på projektet, og hun opsøgte forskellige Facebook-grupper for at finde professionelle rådgivende ingeniører. I Facebook-grupperne pegede forskellige folk på EKJ, fordi de havde hørt godt om os, og fordi de havde haft gode oplevelser med vores rådgivning.
Sanne tog kontakt til EKJ for at få et godt tilbud, hvorefter EKJ udviklede alt det materiale der skulle til for selve udbuddet. Og så gik projektet i gang.

Vi har spurgt Sanne Jakobsen, hvordan processen med kloakering har været i kolonihaveforeningen, og hvad de har fået ud af samarbejdet med EKJ.

”Det betød meget for vores kolonihaveforening, at vi havde professionelle rådgivere med i startfasen, fordi det giver en enorm tryghed i projektet,” fortæller hun.  


Bedst mulige start

Også Kasper Nielsen, Diplomingeniør for Infrastruktur i EKJ, havde gode oplevelser med projektet. Kasper var nemlig en af de medarbejdere, der hurtigt blev koblet på opgaven med at kloakere Hf Dan:
”Helt fra starten af projektet kunne det tydeligt mærkes, at haveforeningen havde en klar plan for, hvad de gerne ville have udført, og at de gerne selv ville involveres for at skabe de bedste løsninger til projektet. Som rådgivere fik vi derfor den bedst tænkelige start på projektet med et rigtig godt designgrundlag og god kommunikation,” fortæller han.

Men der var også nogle økonomiske overvejelser, som haveforeningen var nødt til at gøre sig, inden de takkede ja til EKJ’s udbudsmateriale. Det var overvejelser, som dog viste sig at være givet rigtig godt ud, fortæller Sanne.

”Uforudsete udfordringer kan altid opstå under et stort projekt, og dem kunne vi meget lettere styre udenom, med god forberedelse og stærke rådgivere på sidelinjen.”


Undgå ekstraudgifter

Før projektet gik i gang, havde Sanne hørt kedelige historier fra andre kolonihaveforeninger, som var blevet ramt af mange problemer, der forlængede deres projekter og førte til store ekstraudgifter.

”Jeg ved, at andre kolonihaveforeninger har slået sig på, at udbudsmaterialet har været mangelfuldt eller ikke-eksisterende. Derfor har vi været glade for at have EKJ’s rådgivning med fra start. Jeg vil klart anbefale alle kolonihaveforeninger at samarbejde med professionelle rådgivende ingeniører, inden de går i gang med kloakeringsarbejdet.”

Og vi vil afslutningsvis lade tryghed i maven være den sætning, der bedst beskriver den oplevelse, som Hf Dan har haft i samarbejde med EKJ.
Vi er glade for at kunne udbyde professionel rådgivning for vores kunder, og vi vil tage erfaringerne fra Hf Dan med os, når vi fremadrettet skal kloakere andre haveforeninger.

Vidste du i øvrigt, at Spildevandsplanen 2018 betyder, at alle kolonihaveforeninger i Københavns Kommune, hvor der tillades overnatning, skal kloakere senest i år 2028?
Dette kan du læse mere om her.