Miljøtilsyn og -koordinering

Miljøtilsyn og -koordinering

Miljøtilsyn og -koordinering

EKJ har siden 90’erne haft miljøtilsyn med mange store men også mindre projekter, blandt andet med arbejder på henholdsvis Sundby Gasværk, Østre Gasværk og Valby Gasværk – alle tre meget forurenede grunde. Vi har en god erfaring med håndtering af både eksternt miljø og arbejdsmiljø på komplicerede sager, erfaringer som vi har draget nytte af på blandt andet Redmolen, Frihedsmuseet og ved Cityringsprojektet.

Vi prioriterer god kontakt med entreprenøren til koordinering og god kontakt med myndighederne således, at jordhåndtering og andre tilladelser er på plads og myndighederne forberedt, hvis noget uventet skulle dukke op. EKJ råder over erfarne teknikere samt yngre AC-medarbejdere, der er vant til tilsyn, og dermed kan agere på en byggeplads. Prøvetagning af jordmiler med indmåling og estimat af jordmængder er ofte en del af tilsynet.

Miljøtilsyn og -koordinering; Jordundersøgelser

VI RÅDGIVER OGSÅ INDENFOR

  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Afværgeprojektering
  • VVM-screeninger og VVM-redegørelser
  • Vandløbsundersøgelser
  • Undersøgelser af forureninger i bygningsmaterialer
  • Myndighedskoordinering i bygge- og anlægsprojekter

KONTAKT

p1

CHRISTINA LINDSKOV

Afdelingsleder, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 51 26 17 83
Mail: cli@ekj.dk