Novo Nordisk rammeaftale

EKJ har siden 1988 haft Novo Nordisk rammeaftale om løbende rådgivning i forbindelse med tilstandsvurdering, nybygning, vedligeholdelse og ombygninger af laboratorier og administrationsfaciliteter samt anlægs- og miljøarbejder med mere for en bygningsmasse på ca. 750.000 m².

Rammeaftalen omfatter følgende af Novo Nordisks sites:

   • Bagsværd
   • Gentofte
   • Kalundborg
   • Måløv
   • Hillerød
   • Kirkeværløse
   • Fuglebakken/Hillerødgade

 

Udvalgte projekteksempler 2014-2017:

   • Tilstandsvurdering, renovering og udskiftning af tagflader 2000-2015, facader 2000-2016, Brandspjæld 2011-2017, El-installationer (HPFI tavler m.v. til opfyldelse af ændrede el-regler) 2011-2015, Kloakker (TV-inspektion og opretning) 2000-2017, sikringsanlæg (udskiftning, opdatering og udvidelse) 2011-2014 med mere.
   • Bagsværd – Renovering af 1. sal bygning 8Y til 300 m² kontorer, 2015-2017.
   • Bagsværd – Nedbrydning og miljøsanering samt etablering af nyt køkken og kantine med nyt ventilationsanlæg til køkken, i alt 550 m², 2015-2017.
   • Bagsværd – Miljøsanering og nedrivning af to kontorbygninger (9L og 9M), i alt 7.300 m² samt efterfølgende etablering af bæredygtig p-plads med nedsivning af regnvand og etablering af regnvandsbassin, 2015-2016
   • Gentofte – Ombygning af 3.500 m² laboratorier til kontorer, 2013-2015
   • Hvidøre – Ombygning/separation af ventilationsanlæg, vvs og kloak for 120 m² produktionskøkken og konferencerum, 2016

Ydelser udført på projektet

       • Bygherrerådgivning
       • Tilstandsvurderinger
       • Projekterings- og projektledelse
       • Projektering og udbud af konstruktioner, VVS, ventilation, el og sikring
       • Miljøundersøgelser, -sanering og afværgeforanstaltninger
       • Fagtilsyn
       • Byggeledelse
       • Arbejdsmiljøkoordinering P+B
Kategorier:
Kunde: Novo Nordisk A/S
Lokation: København og omegn
Areal: 750.000 m2
Færdiggjort: Siden 1988
Arkitekt: Flere