Peder Lykke Skolen

Helhedsrenovering og udbygning af kommunal folkeskole i drift, herunder renovering, udvidelse med 1 spor, udvidelse af Fremtiden Fritidstilbud, etablering af Madskole og forbedring af Udearealer, samt etablering af Bassin til opsamling og udnyttelse af tagvand.

EKJ har i samarbejde med arkitektfirmaet Nøhr og Sigsgaard og GHB Landskabsarkitekter gennemført helhedsrenovering af Peder Lykke Skolen, som er en et-etages åben-plan skole fra 1973 opført i rødt murværk og med synligt murværk og synlige trækonstruktioner i lofter som fremherskende elementer inde.

Projektet omfatter:

 • Helhedsrenovering, herunder indvendig og udvendig genopretning/renovering, Modernisering, Energirenovering, Klimatilpasning inkl. skybrudssikring, Indeklima og Tilgængelighed
 • Udvidelse med et spor
 • Udvidelse af Fremtidens Fritidstilbud
 • Etablering af Madskole
 • Forbedring af udearealer

Herunder er udført 15.450 m² helhedsrenovering, 2.550 m² ombygning, 2.000 m² tilbygning samt 10.000 m² udearealer, medens skolen var i drift.

Ombygningen omfatter omdisponering af 6 eksisterende basisområder og faglokalefløj, hvorved der er skabt plads til indplacering af fritidsinstitutionen tæt ved indskolingen. I den nye bygning er der indrettet faglokaler for sciencefag med udeundervisningsområde på tag, orangeri og madkundskabslokale, og der er etableret Madskole med tilhørende spiseområde så mad, maddannelse og sundhed er en central, integreret del af skolens hverdag. Den nye bygning er opført i et harmonisk og nutidigt formsprog der både indpasser sig og styrker skolens eksisterende arkitektoniske kvaliteter.

EKJ har projekteret alle ingeniørdiscipliner og herunder rådgivet bl.a. på områderne:

 • Bæredygtighed – Analyser omfattende valg af gas/el til komfurer i Madskolen, central/decentral varmtvandsproduktion og genbrug af udvendig belægningsklinker
 • Energirenovering – Energirammeberegning samt energibetragtninger for eksisterende bygningsmasse og ny bygning
 • Klimatilpasning – Separering af spildevand og regnvand, herunder etablering af 260 m³ bassin til regnvandsopsamling fra tagflader, som bruges til vanding af Kommunens veje m.m.
 • Indeklima – Indeklimasimuleringer af basislokaler samt fritidshjem i eksisterende bygningsmasse samt udvalgte lokaler i ny bygning
 • Miljøsanering omfattende, kortlægning af miljøkritiske stoffer i bygningsmaterialer, risikovurdering for indeklima og udearealer samt projektering og udbud af miljøsaneringsarbejdet.

 

Fotos: Laura Stamer

Ydelser udført på projektet

 • Registrering og tilstandsvurdering
 • Indeklimaundersøgelser
 • Bæredygtighedsledelse
 • Projektering af konstruktioner, vvs‐ og varmeinstallationer, ventilation, el‐installationer, ABA‐anlæg, sikringsanlæg, CTS m.m. (3D/BIM)
 • Miljøsanering
 • Fagtilsyn
 • Arbejdsmiljøkoordinering P+B
 • 1-års gennemgang

 

Særlige fokusområder

 • Bæredygtighed
 • Klimatilpasning
 • Indeklima
 • Miljøsanering