Kirkebjerg Skolen

Helhedsrenovering af eksisterende bygninger på Kirkebjerg Skole i drift efter udvidelse fra 3 – 5 spor, herunder bevaringsværdig hovedbygning. Under renoveringen genhuses skolens brugere etapevis i eksisterende bygninger.

Helhedsrenoveringen gennemføres efter 6 temaer; Genopretning, modernisering, energirenovering (Energiklasse 2015), klimatilpasning, indeklima og tilgængelighed.

Udvendig arbejder omfatter nye vinduer, renovering af yderdøre, nye sålbænke, partiel renovering af murværk/betonfacader, nye svalegange, udvendig solafskærmning mod syd, nye tagrender, tagudskiftning på to bygninger samt tilgængelighed.

Indvendige arbejder omfatter ombygning af faglokaler, nye akustiklofter, akustisk dæmpning i undervisningsrum og gange, ny belysning, ventilation i undervisningsrum, overflader males, nye/renoverede gulve, nye døre, delvis nye vaske og vandinstallationer. Etablering af niveaufri adgang og handikaptoiletter.

EKJ’s ydelser omfatter projektering af konstruktioner, VVS og el samt fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinering (P). Endvidere varetager EKJ miljøscreening af farlige stoffer (PCB, asbest, bly, kviksølv) og styring af miljøsanering.

EKJ har projekteret miljøsaneringen, som omfatter PC, bly, asbest, kviksølv med mere, herunder arbejdsbeskrivelser og arbejdsmiljøkoordinering for nedrivning, håndtering og bortskaffelse af forurenede byggematerialer.

Projekteringen foretages i Revit 3D i henhold til IKT-aftale med Københavns Kommune Ejendomme og tilhørende IKT-ydelsesbeskrivelse og -specifikationer.

Ydelser udført på projektet

 • Projektering af:
  • Konstruktioner
  • VVS
  • Kloak og klimasikring
  • Ventilation
  • Indeklima
  • El
 • Miljøscreening af farlige stoffer og styring af miljøsanering
 • Arbejdsmiljøkoordinering P
 • Fagtilsyn

 

Særlige fokusområder i ingeniørrådgivningen

 • Helhedsrenovering af 6 temaer:
  • Genopretning
  • Modernisering
  • Energirenovering
  • Klimatilpasning
  • Indeklima
  • Tilgængelighed
 • Miljøsanering
 • Krav til renovering af bevaringsværdig bygning
Kategorier:
Kunde: Københavns Kommune, Københavns Ejendomme
Lokation: København
Areal: 5.400
Færdiggjort: 2013-2016
Værdi: 57,4 mio. DK
Arkitekt: KANT Arkitekter A/S