november 15 2019 0Comment

Rejsegilde på ambitiøse DTU Skylab

DTU Skylab er ved at blive udvidet til over dobbelt størrelse. EKJ Rådgivende Ingeniører er totalrådgiver på opgaven, som sætter barren op for bæredygtighed i byggeriet. I denne uge var der rejsegilde på DTU Campus i Lyngby.

Det nye Skylab bliver en bæredygtig tilbygning til det eksisterende Skylab. Det er universitetets tech-innovationshub med fokus på at styrke teknologibaseret studenterinnovation og entreprenørskab. Skylab er sat i verden for at bringe forskningsverdenen og virksomheder sammen, så de i fællesskab får mulighed for at udvikle nye idéer til gavn for samfundet. Som totalrådgiver er EKJ dybt involveret i projektet sammen med Rørbæk og Møller Arkitekter. Projektet realiseres gennem en generøs donation på 80 mio. kr. fra Den A. P. Møllerske Støttefond.

Nye standarder for bæredygtighed i byggeriet 

DTU har valgt at få bygningen designet med stort fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og den forventes certificeret til DGNB Guld. Den vil samtidig forfølge en DGNB Diamant, som kan tildeles DGNB-certificerede bygninger af høj arkitektonisk kvalitet. Det nye Skylab bliver DTU’s første DGNB-certificerede projekt. Projektet bliver sandsynligvis rammesættende for fremtidige byggerier. Hos EKJ er vi stolte over med DGNB-certificeringen af Skylab at være med til at sætte barren op ift. bæredygtighed på DTU.

“På ingeniørsiden forpligter vi os på at lægge os i selen i forhold til bl.a. et miljøvenligt materialevalg, minimering af energiforbruget, og et optimalt indeklima med gode dagslysforhold i en bygning, hvor vi ikke kan nøjes med standardløsninger. Funktionerne i bygningen stiller høje krav til de tekniske installationer, så der har konstant været fokus på de passive løsninger – f.eks. ved udformningen af ovenlysene, hvor flere forskellige løsninger er simuleret for at opnå den optimale balance mellem lysindfald og varmetilskud til bygningen, så vi minimerer risikoen for overophedning,” siger innovationschef, Morten Zimmermann, EKJ.

Han hæfter sig ved, at Skylab på mange fronter er et meget ambitiøst projekt, og at EKJ’s læring har været stor.

”Ja, vi kan altid gøre mere på bæredygtighedsfronten, og vi kan også gøre mere end DGNB lægger op til, men her og nu har vi koncentreret indsatsen på bæredygtighed om de lavest hængende frugter. Vi lærer, når vi presser os selv til at tænke nyt, og det gør det her projekt sjovt og spændende at arbejde med som ingeniør,” siger han.

Mere om det nye Skylab:

Det nye Skylab bliver et elegant hus bestående af stablede og forskudte kasser. Det indskiver sig naturligt i masterplanen på campus og med et stort centralt fællesrum, som kaldes ”Developer Floor”. Det er her alle bygningens funktioner organiseres. Kasserne og de mellemrum, som opstår imellem dem, skaber en stor rummelighed til menneskelig udfoldelse og oplevelsesrigdom i huset. Uanset hvor man befinder sig i bygningen, kan man se alle etager. Hvilket betyder, at man kan orientere sig og fornemme det levende tværfaglige innovationsmiljø med forskere, studerende og eksterne samarbejdspartnere.

Læs mere om projektet i Scan Magazine:

Rendering: Rørbæk og Møller Arkitekter.