Ved Glyptoteket 2 - 4

Ved Glyptoteket 2-4 er en ny daginstitution for børnehave- og vuggestuebørn med optimal balance mellem arkitektur, et sundt indeklima og lave driftsomkostninger. Bygningen er beliggende ved Glyptoteket og Tivoli med store vinduesnicher mod gader og et dobbelthøjt, klimastabiliserende væksthus mod have og legeplads.

Nybyggeri af integreret daginstitution i 2 etager som genbo til Glyptoteket. Institutionen indeholder tre grupperum i underetagen og to på 1. etage, der skal kunne rumme både børnehave- og vuggestuebørn, i alt 110 børn.

Byggeriet er i 2014 præmieret af Københavns Kommune som en ud af 7 ”gode og smukke bygninger og bymiljøer”.

En stor del af den øvre etage anvendes til en taghave, der er placeret i den sydlige ende af komplekset.

Byggeriet tager udgangspunkt i en helhedsløsning, hvor der er optimal balance mellem arkitektur, et sundt indeklima og lave driftsomkostninger.

Byggeriet er udført i Energiklasse 2015.

Af tiltag kan nævnes:

  • Væksthus som klimastabiliserende element for hele institutionen
  • Klimaskærm opført velisoleret, og i bæredygtige materialer
  • Solcellepaneler på bygningens tagflade
  • Installationsprincipper er valgt med hensyntagen til lavt niveau af drifts- og vedligeholdsudgifter, samt meget lave udgifter til energiforbrug
  • Ventilationsanlæg er placeret i taghus og udført med effektiv varmegenvinding og energioptimerede ventilatorer
  • Bygningen opvarmes fortrinsvis via et gulvvarmeanlæg, der tilsluttes fjernvarmesystemet via en varmeveksler
  • Lokal afledning af regnvand med fokus på nedsivning og forsinkelse af regnvandet (grønne tage, bede på bygningens terrasse, gennemtrængelige belægninger på daginstitutionens udearealer)

Ydelser udført på projektet

Kategorier:
Kunde: Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Lokation: København
Areal: 910 m2
Færdiggjort: 2012-2015
Værdi: 25 mio. DKK
Arkitekt: Vandkunsten A/S