Bygningssyn

Bygningssyn

EKJ gennemfører hvert år et utal af bygningssyn blandt andet i forbindelse med vurdering af  vedligeholdelsestilstanden af en eller flere bygningsdele som f.eks. tag og vinduer, faldstammer, varmeanlæg m.m. Tilstandsvurderingen danner oftest grundlag for opstilling af en vedligeholdelsesplan over en periode på 5, 10, 25 eller 50 år. Vedligeholdelsesplanen giver bygningsejeren et overblik over, hvornår denne skal sætte ind med vedligehold, og hvad det skønsmæssigt vil koste.

EKJ har endvidere 30 års erfaring i at gennemføre 1-års og 5-års eftersyn, syn som foretages 1 og 5 år efter et byggeri er afsluttet. Ved synene får man konstateret, om byggeriet indeholder fejl og mangler, der senere kan vise sig at give alvorlige følgevirkninger. Synene giver samtidig mulighed for, at reklamere over fundne fejl og mangler overfor den part, der måtte være ansvarlig, og inden dennes ansvarsperiode udløber. EKJ har tillige erfaring i at følge op på sådanne reklamationer, så udbedring eller afhjælpning af fejl og mangler sker af den ansvarlige part.

Vores kunder på disse opgaver er som regel andelsbolig- og ejerforeninger, offentlige bygningsejere som Staten, Københavns Kommune, Københavns Universitet, små og store erhvervsvirksomheder samt Byggeskadefonden. Bygningssynene omfatter alt fra villaer, boligetageejendomme, bygninger til undervisning, administration, laboratorier, erhverv, industri, lager, indkøb og overnatninger m.m. Opgaverne kan variere i størrelse fra få etagekvadratmeter op til flere hundrede tusinder kvadratmeter.

Foto: Institution Nørrebro

Bygningssyn

VORES YDELSER

  • Bygningssyn
  • Tilstandsvurdering
  • Vedligeholdelsesplaner
  • 1 – 5 års syn

KONTAKT

p1

STEEN ANDERSEN

Afdelingsleder, Konstruktionsafd.
Tlf: (+45) 23 37 35 70
Mail: sta@ekj.dk