Bygningssyn

Bygningssyn

Vi gennemfører hvert eneste år et utal af bygningssyn, og derfor tilbyder vi rådgivning med stor erfaring i ballasten.

I vores bygningssyn vurderer vi vedligeholdelsestilstanden af en enkelt eller flere bygningsdele som eksempelvis vinduer og tag, faldstammer, varmeanlæg osv. Vi bruger vurderingen til at opstille en vedligeholdelsesplan for bygningen over en 5, 10, 25, eller 50 årig periode. På den måde får kunden det fulde overblik over bygningen ift. vedligeholdelse og evt. reklamationer fra byggeprocessen, samt en skønsmæssig pris.

Udover vedligeholdelsesplaner sidder vi også på over 30 års erfaring med at gennemføre 1- og 5-års eftersyn. Eftersyn er vigtige, fordi vi ved at føre eftersyn med byggeriet efter 1 eller 5 år, går vi ind og undersøger, om byggeriet indeholder fejl og mangler. Hvis det er tilfældet kan det have store følgevirkninger.

Et eftersyn giver udover overblik ligeledes mulighed for at reklamere over evt. fundne fejl og mangler til ansvarshaver, som ligeledes skal gøres inden reklamationsretten udløber. Vi har som nævnt solid erfaring, og kan derfor også tilbyde rådgivning ved opfølgning på en reklamation, og sikre, at fejl og mangler afhjælpes og udbedres af den ansvarshavende part.

De typiske kunder vi har i vores portefølje ved bygningssyn er:

 • Andelsbolig- og ejerforeninger
 • Offenltige bygningsejere som Staten, Københavns Kommune og Københavns Universitet
 • Små og store erhvervsvirksomheder
 • Byggeskadefonden

De typiske sager vi yder syn på er bygninger til:

 • Undervisning
 • Administration
 • Laboratorier
 • Erhverv
 • Industri
 • Lager
 • Indkøb
 • Overnatninger
 • Villaer
 • Boligetageejendomme

Vores opgaver varierer i størrelse fra få etagekvadratmeter og helt op til flere hundrede tusinder kvadratmeter.

Foto: Institution Nørrebro

Bygningssyn

KONTAKT

p1

STEEN ANDERSEN

Afdelingsleder, Konstruktionsafd.
Tlf: (+45) 23 37 35 70
Mail: sta@ekj.dk