Regionshospitalet Viborg

Udvidelse, ombygning og renovering af Regionshospitalet Viborg, Patologisk Institut og Bygning 1.

Patologisk Institut

Bygnings- og installationsarbejder, fordelt på 3 etager – plan 3-4-5. Renovering af laboratorier og kontorområder, nye installationer og udvidelse af teknikhus.

EKJ har, i samarbejde med arkitekt og bygherre, planlagt og designet bygningsmæssige og tekniske installationer i bygningen, så de er tilpasset de individuelle brugere. Der er endvidere etableret komfortventilation til forbedring af indeklimaet i personalefaciliteterne.

Ydelser:

Bygning 1

Udskiftning af brugsvands- og køleinstallationer på etagerne 6-13 med sengestuer, tilhørende bade- og toiletrum, skyllerum, køkken, depoter, medicinrum, kontorer m.v.

Demontering af alle vandinstallationer fra forsyningspunktet i hovedskakten til og med tappestederne samt udskiftning af kølerør. Installationsarbejdet blev udført sideløbende med et ESCO energieffektiviseringsprojekt i bygningen.

Ydelser:

  • Projektering af brugsvandsinstallationer og køling samt nødvendige følgearbejder
  • Koordinering med øvrige faggrupper i forbindelse med ESCO-projekt
  • Tilsyn
  • Byggeledelse

På begge projekter var bygningerne i fuld drift i udførelsesfasen.

Foto: Hospitalsenhed Midt

Kategorier:
Kunde: Region Midtjylland
Lokation: Viborg
Areal: 4.600 m2
Færdiggjort: 2017