Broer og anlægskonstruktioner

Afdelingen for Broer og Anlægskonstruktioner assisterer bygherrer med at finde de rigtige løsninger og optimale udformninger af anlægskonstruktioner. Hertil anvender vi både simple og forenklede samt de allermest avancerede analysemetoder afhængig af opgavens art.

Afdelingens medarbejdere har erfaring fra anvendelsen af den seneste faglige viden og erfaring med udformning af bygbare konstruktioner. Vi repræsenterer en god blanding af køn, aldersfordeling og forskellige nationaliteter.

Blandt vores ansatte findes specialister inden for BIM, avanceret modellering, statiske og dynamiske analyser samt medarbejdere med nyeste viden om materialer og udstyr samt erfaring med udformning af optimale løsninger. Vi udfordrer og optimerer løbende på alle gængse løsninger, eller udvikler nye, når det er nødvendigt.

Vores rådgivning omfatter planlægning og projektering af broer, tunneller og andre anlægskonstruktioner, herunder interimkonstruktioner efter danske og internationale normer. Vi rådgiver i alle faser af projektet, fra planlægning til projektering og efterfølgende byggeledelse og tilsyn.

Vi tilbyder bl.a. ydelser indenfor:

KONTAKT