Nyt DGNB Sølv-certificeret Plejecenter i Roskilde

Hyrdehøj Plejecenter er fremtidens plejecenter – 104 moderne og fleksible almene boliger med fokus på demenspleje og velfærdsteknologi

Plejecenteret er på i alt ca. 10.000 m² og i en og to etager med 64 demensvenlige plejeboliger, 21 boliger til rehabilitering, 10 boliger til ældre udviklingshæmmede beboere samt 11 hospiceboliger, alle med direkte udgang til udeområder, så der opnås en kapacitet på i alt 106 almene boliger, i alt ca. 10.000 m²..

Centralt i byggeriet ligger et 2.380 m² dagcenter med blandt andet caféområde, produktionskøkken, træningskøkken, samtalerum, træningssal, personalekontorer og møderum. Centeret benyttes både af beboere og folk fra lokalområdet.

Der er etableret 3 solcelleanlæg på i alt 540 m² og sedumtag på halvdelen af tagfladen.

Alle plejeboliger er placeret i stueplan med korte afstande for personale, beboere og besøgende, og boligerne bindes sammen i mindre, overskuelige grupper med adgang til fællesarealer. Der er etableret døgnrytmebelysning.

Udeområder er indrettet med cafétorv, fællesterrasser, terrasser ved boliger, trænings-, sanse-, urte- skole- og temahaver, plantebede, regnbede og plads til dyrehold.

Projektet er udført i energiklasse 2015 og DGNB Sølv-certificeret.

I forbindelse med etablering af plejecenteret var EKJ, sideløbende med opførelsen af selve plejecenteret, totalrådgiver for Roskilde Kommune for det nye vejanlæg, herunder byggemodning med opbrydning af eksisterende vej, etablering og omlægning af forsyninger, nyt afvandingssystem og adgangsvej.

Fotograf Tom Jersøe

EKJ's ydelser

  • Projektering af konstruktioner og tekniske installationer
  • Projektering af byggemodning, veje og afvanding
  • Energirammeberegning
  • Projektopfølgning
  • Byggeledelse
  • Fagtilsyn
  • Aflevering
  • 1 års-eftersyn
Kategorier:
Kunde: Roskilde Kommune
Lokation: Roskilde
Areal: 10.000 m²
Færdiggjort: 2016-2020
Værdi: 170 mio. DKK
Arkitekt: Cubo Arkitekter

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?