juni 28 2017 0Comment

Kirkebjerg Skole nomineret til RENOVER prisen 2017

Kirkebjerg Skole nomineret til RENOVER-prisen 2017. Det er med både stolthed og glæde at vi kan meddele, at Kirkebjerg skole i Vanløse er blandt de seks nominerede.

EKJ har i samarbejde med KANT arkitekter stået for helhedsrenoveringen af Kirkebjerg Skole, som blev realiseret i 2016.

Skolen er opført i 1943 som et anlæg bestående af en markant hovedbygning med klasselokaler og en aula i tre etager flankeret af længebygninger i hhv. en og to etager.

Den bevaringsværdige skole er nænsomt blevet helhedsrenoveret. Samtidig er aulaen og gangarealer til ophold og gruppeundervisning aktiveret.

Grundet det bevaringsværdige byggeri har der været mange restriktioner forbundet med renoveringen. Den største udfordring har været de tekniske installationer, herunder ventilationsanlægget, som skulle installeres i kælderen. Resultatet er levet et velintegreret ventilationsanlæg, som har resulteret i et indeklima helt på højde med indeklimaet i nybyggeri.

I projektet har EKJ evnet at forstå og, gennem kreative tekniske løsninger, opfylde kundens behov for at kunne opnå nutidens krav til tekniske funktioner i ældre bevaringsværdige ejendomme.

200 projekter var indstillet til RENOVER-prisen, hvoraf seks projekter er blevet nomineret. Vinderen kåres den 31. august 2017.