august 23 2019 0Comment

Nu åbner Karen Blixens Plads

“Det har været et projekt med mange faglige udfordringer og et godt og konstruktivt samarbejde med arkitekterne, hvilket har gjort det enormt spændende at arbejde med som ingeniør.”

Sådan siger vores konstruktionsingeniør Daniel Emil Wiinberg om opgaven med at skabe de ikoniske skalkonstruktioner til Karen Blixens Plads, der åbner i dag.

Med over 20.000 m2 bliver Karen Blixens Plads en af de største offentlige pladser i København. Pladsen ligger mellem Københavns Universitet og Det Kongelige Biblioteks bygninger på Søndre Campus på Amager . Idéen har været at skabe et nyt åbent og indbydende byrum, der både tilgodeser og fremmer grøn transport, klimasikring og biodiversitet og samtidig er arkitektonisk nytænkende, spektakulær og multifunktionel. Det er arkitektfirmaet COBE, der har skabt designet i tæt samarbejde med EKJ som totalrådgiver.

EKJ’s konstruktionsingeniører har i samarbejde med CN3 beregnet og 3D-projekteret de ikoniske betonkonstruktioner til pladsens kupler, der fungerer som cykelparkering for over 2.000 cykler.

HØJ KOMPLEKSITET – FLOT RESULTAT

En konstruktionsopgave, der bygger på en skalkonstruktion som bærende konstruktion og som æstetisk giver luft og rummelighed under kuplerne. Men hvor en skalkonstruktion normalt ikke har huller, har disse kupler store åbninger, hvilket har været en udfordring og krævet yderligere statiske analyser.

“Kompleksiteten har været høj, når det gælder om at sikre beregningerne. Det har krævet en del sparring med erfarne ingeniører undervejs for at sikre, at vi får bygget rigtigt og holdbart. Det havde heller ikke ladet sig gøre uden digital 3D-modellering,” fortæller Daniel Emil Wiinberg.

GRØN PROFIL

Karen Blixens Plads forener i en blød overgang universitetes behov for urbane rum med Amager Fælleds åbne landskab. Mod nord, ved universitetes tre hovedindgange, opstår en åben og multifunktionel plads. I den sydlige del skabes i forbindelse med Emil Holms Kanal og overgangen mod Amager Fælled et bakket og bølgende græs – og englandskab, som ud over at integrere naturen i området også bliver en del af klimasikringen, da overskydende vand kan ledes væk. Ved at forsinke regnvandet i forsænkninger udnytter man vandets rekreative værdi og skaber en række mindre vådbiotoper, der bidrager til områdets biodiversitet, muliggør en fordampning af regnvandet og samtidigt aflaster kanalen ved større regnskyl. Derved klimasikres pladsen. Der er lagt vægt på at vælge enkle, robuste og langtidsholdbare materialer, ligesom belysning og inventar er tænkt i få og enkle elementer for at sikre et bæredygtigt byrum. Alle elementer er valgt ud fra et lavt vedligeholdelsesniveau.

”Det har været et spændende og meget ambitiøst projekt med mange faglige udfordringer og et godt og konstruktivt samarbejde med projektets parter herunder ikke mindst A.P. Møller Fonden. Vi kan være stolte af resultatet, som kommer til at være til gavn for alle, der har sin færden i området. Pladsen binder nu området omkring universitetet KUA2 og KUA 3 smukt sammen,” siger Jon Simonsen, Sektordirektør for Byggeri og Project Management, EKJ.
Dermed afsluttes et mere end 10-årigt engagement på Søndre Campus, hvor EKJ har været engageret på både KUA2 og KUA3.

 

HVAD HAR VI LÆRT?

 • Ved fælles kraft når vi vores mål, når kompleksiteten er høj.
 • At tænke ud af boksen, når det fx gælder måden, vi kan armere på.
 •  Vi skal kunne agere i 3D og udnytte den teknologi bedre.
 • At et helt tæt samspil mellem ingeniør og arkitekt er afgørende. Hele projektet hænger og falder på, om det er muligt at føre arkitektens idé ud i livet. Det kræver respekt for hinandens fagligheder begge veje.

 

FAKTA

 • Bygherre: Bygningsstyrelsen
 • Fondsstøtte: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har ydet støtte til opførelse
 • Arkitekt: COBE
 • Totalrådgiver: EKJ Rådgivende Ingeniører
 • Andre Ingeniører: CN3, Vind-Vind.
 • Entreprenører: M. J. Eriksson (anlægsentreprisen), NCC
 • Danmark (betonentreprisen).

 

Foto: Rasmus Hjortshøj