juni 11 2019 0Comment
Højhastighedsbanen København-Ringsted

Milepæl for højhastighedsbanen

Højhastighedsbanen København-Ringsted er nu en realitet og en vigtig historisk milepæl for grøn transport er sat. Fremover kan passagerer blive transporteret med en tophastighed på 250 kilometer i timen mellem København og Ringsted. EKJ har haft en nøglerolle

”Vores deltagelse i dette store og nyskabende jernbaneprojekt har løftet EKJ’s kompetencer og har øget vores konkurrenceevne væsentligt inden for flere vigtige fagområder. Blandt andet jernbanesikkerhed, vejprojektering og udarbejdelse af tekniske udbudsdokumenter for totalentrepriser. Det var med stolthed over vores bidrag, jeg deltog i den officielle indvielse,” fortæller Per B. Fagerholt, der er fagchef for broer og anlægskonstruktioner hos EKJ.

Banedanmark og H.K.H Kronprinsen stod for den officielle indvielse og projektet har fået stor opmærksomhed. Det er det største jernbaneprojekt herhjemme i 60 år og desuden er Danmarks første højhastighedsbane.

Konkret er der tale om nyanlæg af 60 kilometer dobbeltsporet jernbanestrækning og en ny station, Køge Nord. Stationen leverer samtidig et af de to landmarks for banen, nemlig den 220 m lange stibro. Den forbinder den nye station med en ny S-bane station tværs over Køge Bugt Motorvejen.

I fremtiden, når det bliver muligt at indsætte flere tog, forventes rejsetiden mellem Næstved og København reduceret fra 52 til 39 minutter, dvs. med en fjerdedel. Samtidig bliver forsinkelserne færre via Roskilde, når en del af trafikken ledes over på den nye bane.

EKJs rolle:

  • EKJ har i CRT Joint Venture regi bidraget med bygherrerådgivning for Banedanmark inden for bl.a. spor og linjeføring, kørestrømsanlæg, anlægskonstruktioner, vejprojektering, trafikregulering, myndighedskontakt, grænseflade-koordinering, udbudsmateriale og dokumentation af jernbanesikkerhed
  • EKJ udført hovedprojekt for konstruktionerne på TP20 (Tender Package 20), leveret teknisk ekspertise i forbindelse med arkitektkonkurrencen om den 220 meter lange stibro ved Køge Nord Station samt assisteret byggeledelsen for strækningen fra Køge til Ringsted med granskning af totalentreprenørens detailprojekt for konstruktioner
  • Yderligere har EKJ bidraget med projektering af konstruktioner i begge ender af den nye bane, på henholdsvis Ringsted Station og ved udfletningen fra banen København – Roskilde ved Vigerslev
  • På entreprenørsiden har EKJ udført detailprojekt på TP10 for totalentreprenøren, bl.a. en 260 meter lang cut & cover tunnel og ca. 260 meter vandtæt trugkonstruktion for Den Ny Bane, vejanlæg og afvanding samt 1 km midlertidig motorvejsomlægning ved banens krydsning med Holbækmotorvejen

Foto: Colorbox