april 11 2018 0Comment
Rapport; tilstandsvurdering; renovering

Hjermitslevgård – tilstandsvurdering

EKJ har i samarbejde med ERIK arkitekter fået tildelt en spændende opgave på Hjermitslevgård i Brønderslev. Opgaven omfatter tilstandsvurdering i forbindelse med en større restaurering af gården.

Hjermitslevgård er et kulturhistorisk fredet herregårdsanlæg, der består af tre meget forskellige bygninger. En historisk muret hovedbygning, en bindingsværkslænge samt et middelalderligt stenhus.

EKJ’s ydelser
Rapport over registrering og teknisk tilstandsvurdering af længe for genoprettelse af bygningen, facader, fundamenter, tagkonstruktion, interiør, installationer m.v.

Bindingsværksfløjen, fra omkring 1650, er en af de få “karlekammerfløje”, der eksisterer i Danmark.

Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.