februar 20 2017 0Comment

EKJ vinder renoveringsprojekt på DTU

Renoveringsprojekt på DTU omhandler totalrenovering og miljøsanering af to bygninger på DTU Lyngby Capus til forsknings- og laboratoriefaciliteter. I alt 6.300 m2.

I den første bygning (B301) etableres kontorer, fællesarealer og laboratorieområder, der for størstedelens vedkommende skal fungere som kemilaboratorier. I den anden bygning (B309) etableres primært værksteder og lagerfunktioner.

Formålet med udviklingen af de fysiske rammer på Lyngby Campus er at skabe fleksible og fremtidssikrede løsninger, som understøtter tværfagligheden blandt universitetets forskere, erhvervsfolk og studerende.

DTU har afsat en økonomisk ramme på 77 mio. kr. til projektet, heraf er der afsat ca. 15. mio. kr. til udførelse af henholdsvis miljøsanering, facaderenovering, renovering af indgangspartier og varmegenvinding på B301. Øvrig økonomi er afsat til indvendig renovering og ombygning af de nævnte arealer i de to bygninger.