december 12 2016 0Comment

EKJ vinder helhedsplan for Urbanplanen på Amager

EKJ har sammen med Tredje Natur og JaJa Arkitekter vundet parallel-opdraget med udviklingsplanen for helhedsplan for Urbanplanen på Amager. Projektet omfatter bl.a. udarbejdelse af lokalplan, bebyggelsesplan for 20.000 m2 boliger. De skal indeholde butikker, nye institutioner etableret som punkthuse i landskabet og ombygning af idrætshal.

Første etape af udviklingsplanen for Urban­planen er allerede i gang. Herunder renove­ring af boliger i Urbanplanen samt arbejdet med at modernisere Remiseparken centralt i Urbanplanen. Nu tages der hul på anden etape, hvor området skal løftes et niveau højere med opførelsen af et nyt kvarter i det almene boligområde.

Beboerne i området vil fremover få et langt mere trygt, og attraktivt boligområde med et levende bymiljø. Samtidig vil bydelen in­vitere den omgivne del af København til at nyde de rekreative grønne områder og de mange muligheder for fritidsaktiviteter.

Urbanplanen bliver et sted, hvor børn og voksne mødes. Her etableres der bl.a. skaterpark, nyttehaver og en scene, som kan bruges af både skolen, fritidsinstitutio­nerne og borgerne i området.

”Hos EKJ er vi stolte og samtidig ydmyge over, at vi sammen med Tredje Natur og JaJa Arkitekter, er på vinderteamet for pro­jektkonkurrencen med helhedsplanen for Urbanplanen på Amager”, siger tilbudsleder i EKJ, Finn Oemig.

Beæret og stolte

”Stolte, fordi der er tale om et spænden­de projekt med udbygning af områdets institutioner, bibliotek, boliger, byrum og bynatur, samtidig med at hele området klimatilpasses til fremtidige ekstreme regn­hændelser.

Vi er ligeledes stolte, fordi vi oplever Københavns Kommune som en stærkt pro­gressiv bygherre med store ambitioner om at udvikle området i en positiv retning. Der er lydhørhed over for beboere, stærk forståel­se for områdets mangfoldighed og ønsket om skabe grønne byrum til glæde for alle i nærområdet, er en bærende drivkraft.

Endelig, og ikke mindst, er vi stolte af, at være på et team med entusiastiske og ny­tænkende arkitekter og landskabsarkitek­ter. Vi brænder for projektet, og har på fornem vis været med til udvikle et flot og innovativt vinderprojekt. EKJ glæder sig til at videre­udvikle og realisere de spændende idéer fra projektkonkurrencen. Og alt det sammen med Københavns Kommune, Tredje Natur og JaJa Arkitekter ”, siger Finn Oemig.

Gennemførslen af udviklingsplan for Urban­planens anden etape sker med baggrund af Københavns Kommunes budget for 2016. Her er der i alt er afsat 80 mio. kr.

Byggeriet går i gang i juni 2018 og forven­tes afsluttet i september 2019.