februar 08 2019 0Comment
EKJ i konkurrence om historisk industriområde i Aalborg

EKJ i konkurrence om historisk industriområde i Aalborg

EKJ Lindgaard er videre i konkurrencen vedrørende transformation af det historiske industriområde Spritfabrikken i Aalborg. EKJ Lindgaard deltager som underrådgiver til BIG Architects i samarbejde med Elgaard Architecture og kunstrådgiver V1 Gallery. Projektet omfatter i alt ca. 3.200 m².

Konkurrenceprojektets to hovedelementer:

  • Udformning og indretning af nyt kunstcenter i den tidligere værkstedsbygning og kedelbygning, med et samlet areal på ca. 3.200 m², heraf en del som transformation af de eksisterende industribygninger og en del som tilbygning. Det spektakulære kunstværk Cloud City, der kommer til at bestå af 68 kæmpestore, gennemsigtige glasskulpturer, som man kan bevæge sig rundt i, bliver hele omdrejningspunktet på det nye kunstcenter.
  • Udformning af en helhedsplan for byrum, landskab og terræn på Spritfabrikken. Udformningen omfatter bl.a. landskabsudformning og terrænbearbejdning i forhold til klimatilpasning mod Limfjorden samt en tæt integration mellem byrum, megaskulpturen Cloud City og kunstcenteret.

Fabriksområdet og Spritfabrikkens fredede bygninger gennemgår en spændende udvikling til en ny, moderne og attraktiv oplevelsesbydel med kunst, kultur, boliger, butikker og gastronomi. Som centralt samlingspunkt placeres det 30 meter høje kunstværk.

Der deltager i alt fem rådgiverteams i konkurrencen, der er delt i to faser. Det endelige vinderprojekt forventes udpeget ultimo 2019.

Vi ser frem til et godt samarbejde og til at deltage i udviklingen af et spændende projekt.

EKJ Lindgaard var i 2017 ingeniørrådgiver på forundersøgelser på Spritfabrikken i Aalborg i tæt samarbejde med BIG Architects og Elgaard Architecture. Projektet omfattede i alt 3.900 m².