november 17 2017 0Comment

EKJ har fået tildelt rammeaftale for Københavns Universitet

EKJ har fået tildelt rammeaftale for Københavns Universitet på Søndre City, hvilket drejer sig om Søndre Campus og City Campus med et samlet bruttoetageareal på i alt 250.000 m2.

Rammeaftalen omhandler teknisk rådgivning og bistand vedrørende ingeniørarbejder på Københavns Universitet – delaftale Søndre City.

Søndre Campus dækker universitetets bygninger på Amager (KUA) samt på Strandgade. City Campus dækker Universitetsfirkanten i Nørregade, det gamle Kommunehospital på Øster Farimagsgade samt en række andre bygninger i City.

EKJ ser frem til, via denne rammeaftale, at kunne være medvirkende til, at optimere de nuværende administrations-, undervisnings- og forskningsfaciliteter, så de til stadighed understøtter brugernes behov. Det være sig opdatering af tekniske installationer, ændringer til nye funktioner mv.

Der er tale om en to-årig rammeaftale, der giver mulighed for forlængelse 2×1 år.