marts 14 2020 0Comment

EKJ fortsætter arbejdet med vores projekter

EKJ fortsætter arbejdet på trods af den verdensomspændende coronavirus, der af WHO er blevet betegnet som en pandemi. Onsdag den 11. marts meddelte den danske regering ved et pressemøde de omfattende samfundsmæssige tiltag. Alt for at forhindre yderligere spredning af Covid-19 i Danmark.

Hos EKJ følger vi naturligvis sundhedsmyndighedernes officielle guidelines og samtidigt den præcise opfordring til at holde hjulene i gang. Derfor fortsætter vi driften af vores virksomhed – nu under tilpassede rammer.

Vi har som følge af den skærpede situation taget disse forholdsregler:

  • Vi har gjort alle møder på mere end 3 personer virtuelle. De fleste af vores medarbejdere arbejder nu mobilt hjemmefra, hvorfra de fortsat vil varetage vores projekter og sikre fremdriften. Dette sker naturligvis i tæt dialog med kunder og samarbejdspartnere og i overensstemmelse med den nye situation.
  • Vores medarbejdere må, som situationen er nu, godt tage på fagtilsyn, hvis mødepartnerne er sygdomsfri, ikke har opholdt sig i de af Udenrigsministeriets kategoriserede ”røde” og ”orange” rejsezoner inden for de sidste 14 dage og der er maksimalt er tre personer til stede ved mødet.
  • Vi opfordrer til, at møder med maksimalt tre deltagere kan foregå udendørs og med god afstand.

Vi takker for alles forståelse og opbakning og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde omkring vores mange projekter i denne nye situation.

//

EKJ continues to work on our projects 

At EKJ we follow the official guidelines of the Health Authorities. We continue to operate our firm due to the Danish Prime Minister’s vision.

However, because of the aggravated situation, we have taken the following precautions:

  • All meetings of more than 3 people shall be virtual. Most of our employees now work mobile from home, from where they will continue to handle our projects and ensure progress. This, of course, continues in close dialogue with customers and partners and in accordance with the new situation.
  • Our staff must, according to current conditions, take on professional supervision if the meeting partners are disease-free, have not returned from countries that the Ministry of Foreign Affairs has classified as ‘red’ and ‘orange’ travel zones within the last 14 days, and maximum 3 people attending the meeting.
  • We encourage meetings with a maximum of three people to take place outdoors and keeping a good distance to each other.

We thank everyone for their understanding and support so that we may continue the good co-operation around our many projects in this new situation.