maj 16 2023 0Comment

EKJ er tilbage på rette kurs

Takket være en fokuseret forbedringsplan og en stor indsats fra vores medarbejdere, er det lykkes EKJ at vende en svær udvikling i regnskabet for 2022.  

Kaster man et blik på årets driftsresultat, er det tydeligt, at EKJ er på rette spor efter et svært 2021. Takket være en fokuseret indsats er det lykkes at forbedre driftsresultatet markant fra -20,4 mio. kr. i 2021 til 2,6 mio. kr. i 2022. Koncernomsætningen er opgjort til 237,2 mio. kr. Det er en forbedring på knap 33 mio. kr. i forhold til sidste år.

“Omkostningerne forbundet med vores produktion er reduceret til et tilfredsstillende niveau og koncernens datterselskaber har bidraget med en positiv indtjening over hele linjen – faktisk kommer vi ud med det bedste resultat, hvis vi kigger på den ordinære drift, siden 2018.​​​​​​​​​​​​ Årets regnskab viser dog også, at 2022 var et hårdt år på de finansielle markeder, så desværre trækkes årets resultat ned af kursfald på de værdipapirer, som EKJ har investeret i. Det resultat vurderer bestyrelsen er mindre tilfredsstillende, men de hæfter sig samtidig ved det positive driftsresultat og udviklingen fra sidste år. Selv er jeg godt tilfreds og stolt over den turnaround, som vores firma har klaret os igennem sammen,” forklarer Henrik Juul Sørensen, adm. direktør i EKJ.

Mere selektiv i udvælgelsen

Forskellige initiativer skal sikre, at den positive udvikling fortsætter i 2023. EKJ er blevet mere selektive i udvælgelsen af projekter og omfattende tilbudskonkurrencer, hvor transaktionsomkostningerne er høje. Fokus vil ligge der, hvor EKJ i dag har gode samarbejdsrelationer – blandt andet inden for rammeaftaler, erhverv i bred forstand og projekter der vægter miljø og klima.

 

EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (koncern)

Regnskabsår 2022 2021
mio. DKK mio. DKK
Nettoomsætning 237,2 204,3
Bruttoresultat 172,9 143,9

Resultat af ordinær primær drift

2,6 -20,4
Resultat før skat -3,0 -16,2
Årets resultat -2,3 -12,8
Egenkapital 75,5 77,8
Antal ansatte 253 249
Tags: