oktober 23 2017 0Comment

EKJ er med på vinderprojekt på Storstrømsbroen

Vi er med på vinderprojekt på Storstrømsbroen. Vejdirektoratet har nu valgt entreprenør til det omfattende projekt med at bygge den nye Storstrømsbro.

Det vindende joint venture består af tre italienske entreprenørvirksomheder, en italiensk brorådgiver og EKJ som ingeniørrådgiver.

Det forventes, at Vejdirektoratet underskriver den endelige kontrakt inden årets udgang. Herefter begynder planlægningen af de store arbejdsarealer og produktionshavnen på Masnedø, før byggeriet af broen kan gå i gang i efteråret 2018.