marts 25 2022 0Comment

Den mindre portefølje som stærk forretningsmodel

Vores chef for forretningsudvikling, Susanne Skjellerup Thomsen, har sammen med Bente Rørbæk Jørgensen, arkitekt og markedschef hos Dissing og Weitling bidraget med et kapitel i en ny antologi om strategiske partnerskaber. Enemærke og Petersen og Aalborg Universitet står bag udgivelsen, der giver ordet til en række praktikere på området.

De store strategiske partnerskaber har fået meget opmærksomhed, siden Københavns Kommune for mere end 5 år siden gjorde samarbejdsformen kendt i Danmark. Kapitel 9 i bogen handler om agile mindre porteføljer og hvorfor så det? Jo, fordi vi gerne vil dele vores erfaringer med de mange fordele ved strategiske partnerskaber – også i de mindre porteføljer, selvom de måske ofte lever en lidt underspillet tilværelse.

En af vores pointer med kapitlet er at gøre opmærksom på, at de mindre partnerskaber bestemt har en berettigelse. De er ofte meget agile, da kompleksiteten i organisationen er lavere end i de store partnerskaber. Det er dog stadig en forudsætning at sikre den rigtige sammensætning og kontinuitet i opgaverne, hvor alle parter må løfte og bære risiko, ligesom det er afgørende at få skabt en stærk holdånd på tværs af virksomhederne i partnerskabet. Når det er sagt, er der virkelig meget godt at hente for både bygherrer, virksomheder og medarbejdere,” fortæller Susanne Skjellerup Thomsen.

 

Partnerskab med fælles kulturtræk

DSP Plus er et sådan godt eksempel. Et fireårigt partnerskab udbudt af Københavns Kommune. Partnerskabet udgøres af Byggeri København (ByK), Jakon, EKJ, og Rørbæk og Møller Arkitekter med opgaver fra Social-, Sundheds- og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Værdien af kontrakten blev ved udbud i 2016 estimeret til ca. 600 mio. kr.  Blandt de afsluttede projekter er Stubberupgård og Thorupgården, begge socialpsykiatriske botilbud, samt Aktivitetscenter for kræftramte i De Gamles By (Elefanthuset).  Under projektering og udførelse er blandt andet Herbergscenter og Plejekollektiv på Sundholm samt Valby Bibliotek på Toftegårds Plads.

Med opgaveporteføljens hovedvægt på botilbud har partnerne sammen fået en masse brugbar viden om at bygge til netop denne målgruppe. Samtidig har udvikling af fælles processer og struktur for samarbejdet vist sig at være helt afgørende for succes.

Partnerne definerede derfor tidligt en række væsentlige fælles kulturtræk som helt afgørende:

  • Kundefokus
  • Forandringsparathed og nytænkning
  • Dybe relationer og tillidsfuldt samarbejde
  • Forbedringsfokus og positiv fejlkultur
  • Anerkendelse og inddragelse
  • Nedbrydning af faglige grænser
  • Ordentlighed
  • Flad struktur og direkte kommunikationsveje.

Vi har med DSP Plus bevist, at milliardkontrakter ikke er en forudsætning for et succesfuldt strategisk partnerskab, og vi håber derfor, at der også fremover vil være bygherrer, som har mod på at udbyde mindre opgaveporteføljer. Med og nysgerrighed på processer og vidensdeling på tværs af organisationer samt tidlig inddragelse af den udførende part er der stort potentiale i forhold til optimering, udvikling og gode relationer – også i den mindre portefølje,” uddyber Susanne Skjellerup Thomsen.