august 15 2022 0Comment

Byggeri på tegnsprog

Der har været stor opbakning blandt kollegaerne i forretningsområdet Byggeri til at lære tegnsprog, efter vores konstruktionsingeniør Victor, der er født døv, er startet.

Den store opbakning fra kollegaerne til at lære tegnsprog, får smilet frem.

”Jeg har følt mig rigtig godt taget imod. Når man starter på et nyt job, er det altid spændende, hvordan det fungerer, og hvordan folk opfatter det at arbejde sammen med døve,” fortæller Victor Giødesen Thystrup, der arbejder i forretningsområdet Byggeri på EKJ’s hovedkontor på Blegdamsvej. Han får dagligt hjælp til kommunikationen af en tegnsprogstolk, der også er til stede, da vi taler om indholdet til denne lille historie.

Tolken bevæger hænderne hurtigt og taler lige så hurtigt, og der er overskud til både smil og humor i samtalen.

Tættere tilknytning og bedre kommunikation

For at støtte Victor og kollegaerne i teamsamarbejdet har EKJ, i samspil med HR, faciliteret en række workshops, hvor en underviser i tegnsprog kommer og viser nogle gængse udtryk, så det bliver lettere at kommunikere med Victor på hans præmisser.

Til den første lektion kom ca. 17 kolleger.

”Mange af kollegaerne har været ret nysgerrige og har selv efterspurgt et kursus. Det har været fedt at se dem lære små gode hverdagsudtryk som ’godmorgen’ og ’beton’ og ’træ’,” fortæller han og smiler, da han forklarer, at han måske ikke selv lærte så meget nyt under den første lektion, men selvfølgelig tog med for at se og støtte kollegaerne.

Victor er i skrivende stund lidt spændt på, hvor meget de kære kollegaer kan huske efter en lang sommer, for tegnsprog er svært og kræver løbende vedligeholdelse for ikke at gå i glemmebogen.

Det sociale fællesskab har alle dage haft stor betydning for Victor. Ikke mindst under den krævende uddannelse til ingeniør. Fagligt er det glæden ved bl.a. matematik og arkitektur, han brænder for. Og særligt træ som byggemateriale, fx i de bærende konstruktioner, som heldigvis er begyndt at vinde mere frem igen i byggeriet.

Netop træ som materiale er i spil på en af de skolesager, som han arbejder på i øjeblikket i Egedal Kommune med sin makker, Visti. Der har netop været rejsegilde på Søhøjskolen, hvor trækonstruktionen da også er til at få øje på.

Fra skrivebord til virkelighed. Det er dér, arbejdsglæden opstår.

”Det er bare fedt at se resultatet af arbejdet, når bygningen står som den skal.”

Jeg havde selvfølgelig en ekstra udfordring som døv, da jeg studerede, og jeg brugte også meget tid på at holde styr på at få bestilt tolke til timerne . Årsagen til at jeg gennemførte var gode venner på studiet. Tilknytning og gode venner betyder rigtig meget for, at det faglige fungerer,” siger Victor.