maj 29 2020 0Comment

Arkæologisk fund af menneskeknogler ved museumsbyggeri

Arkæologer har gjort et uventet fund af menneskeknogler på byggegrunden ved Statens Naturhistoriske Museum

Anlægsaktiviteterne er i fuld gang på byggepladsen ved Statens Naturhistoriske Museum. Side om side med anlægsfolk arbejder arkæologer fra Københavns Museum med på pladsen for at undersøge jorden for fortidsminder.

I forbindelse med at en gravemaskine var i gang med at fritlægge store vandrør på pladsen, dukker der pludselig nogle knogler op. Det har vist sig at være knogler fra 15 mennesker.

Knoglerne, der så ud til at ligge i en tilfældigt anlagt bunde, er identificeret til at stamme fra både kvinder og mænd i forskellige aldre.

Læs mere om det historiske fund i Licitationen, som har bragt en fin artikel.