september 30 2019 0Comment
Åbning af Cityringen

Åbning af Cityringen

Det er med stor stolthed, at vi som rådgiver har været med til at aflevere Cityringen, der åbnede søndag den 29. september.

Et anlægsprojekt, der vil gå over i historien som det største, siden Christian 4. anlagde voldene. EKJ har haft en nøglerolle som rådgiver inden for bl.a. miljø og anlæg.
Særligt ved den nye station ved Marmorkirken har EKJ haft afgørende indflydelse på projektet.

Twistet rør ved Marmorkirken
Her var der oprindeligt planlagt en normal station, hvor det ene rør lå delvis under Marmorkirkens fundament. For at minimere risikoen for sætninger og revner i kirken, fik EKJ bygherre med på ideen om at twiste rørene i sikker afstand af selve kirkefundamentet.

Samtidig fik vi – synes vi selv – anlagt den flotteste station.

“Vi har god grund til at være stolte over, at vi har sat et værdifuldt fingeraftryk på projektet. Samtidig har CMT (Copenhagen Metro Team) udtrykt tilfredshed med vores rettidige omhu og vores medarbejderes kompetencer og samarbejdsevner,” siger sektordirektør for Anlæg og Miljø, Anders Borregaard.

Stort tillykke til København og til os alle.

EKJ’s ydelser på Citryringen:

 • Jernbanesikkerhedsplaner
 • Miljøvurderinger
 • Myndighedskoordinering
 • Jordbunds- og grundvandsundersøgelser
 • Geoteknik, hydrologi
 • Modellering
 • Kontrol af grundvandsstrømninger
 • Trafikomlægninger
 • Registrering og overvågning af eksisterende bygninger og bygværker
 • Planlægning og indreting af 21 byggepladser
 • Arbejdsmiljøkoordinering
 • Specialistbistand til projektering af vægge, bund og dæk i metrostationerne

Denne fine artikel tager dig med rundt til de 17 nye stationer.
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/se-billederne-saadan-ser-koebenhavns-17-nye-metrostationer-ud

Foto: Metroselskabet/Reginaldo Sales