Teknisk due diligence

Teknisk Due Diligence

Teknisk Due Diligence

I forbindelse med køb og salg af ejendom er det vigtigt at få skabt et overblik over ejendommens stand, dels for at få belyst muligheder dels for at få belyst økonomien i tænkelige eller påkrævede tiltag.

Følgende spørgsmål melder sig som regel.

• Hvilke vedligeholdelsestiltag er påkrævet om 5–10-25-50 år frem, og hvad vil prisen være?
• Hvilken energimærkning har ejendommen, og hvilke muligheder er der for at opgradere, og hvad koster det?
• Hvordan er indeklimaet, og hvilke muligheder er der for eventuelle forbedringer?
• Er der i ejendommen indbygget miljøfarlige stoffer, som senere kan betyde meget store omkostninger, når de skal fjernes?
• Vil ombygninger i ejendommen medføre relative svære konstruktive ændringer i det bærende system med deraf fordyrelse af omkostningerne?

Ovenstående kan være afgørende for en køber at få belyst inden køb. Men omvendt vil det for sælger måske også have værdi, at kende de muligheder ejendommen kan have for en mulig køber.

Teknisk due diligence udføres for såvel store som små ejendomsbesiddere. De gennemføres altid, så de er tilpasset kundens ønsker og behov, da vi erfaringsmæssigt ved at vægten på, hvad der skal belyses, kan være meget forskellig fra sag til sag.

Teknisk Due Diligence

TEKNISK DUE DILIGENCE INDEBÆRER

  • Besigtigelse af ejendommens tilstand
  • Udfærdigelse af dokumentation
  • Klima- og miljømæssige forhold
  • Overblik over fremtidige omkostninger til drift og vedligehold
  • Økonomisk afrapportering

KONTAKT

p1

STEEN ANDERSEN

Afdelingsleder, Konstruktionsafdelingen
Tlf: (+45) 23 37 35 70
Mail: sta@ekj.dk