Postgården

Postgården i København. Ombygning og miljøsanering af det tidligere Købmagergade Posthus og Post & Tele Museum. Det delvist fredede bygningskompleks, der består af flere forskellige ejendomme, ombygges til moderne erhvervslejemål samt en række butikker i stueetagen – med et samlet areal på 16.000 m2.

Ejendommen er erhvervet af PFA Pension med henblik på ombygning til erhvervslejemål, hvor der etableres kontorer i kælder og på 1. – 5. sal. Mod Købmagergade vil en række butikker få plads, og facaden åbnes med store facadevinduer ind mod de elegante, højloftede lokaler.

EKJ har i 2014 udført Teknisk og Funktionel Due Dilingence omfattende alle bygningsdele, installationer og miljøforhold.

Inden og sideløbende med de indledende ombygningsarbejder gennemgik bygningerne miljøsanering, delvis nedrivning og komplet stripning for samtlige tekniske installationer.

Bygningen var i drift indtil februar 2016, hvor Postmuseets lejemål ophørte.

I samarbejde med bygherres repræsentanter samt Årstidernes Arkitekter har EKJ planlagt og designet de bygningsmæssige og tekniske installationer i bygningen, så de er tilpasset de individuelle lejere.

Fotograf gadefacader: Allan Frakes

Ydelser udført på projektet

  • Miljøsanering
  • Projektering af konstruktioner, VVS, ventilation, el, CTS, sikring (ABA og ADK)
  • Udbud af ingeniørarbejder
  • Energi
  • Indeklima
  • Fagtilsyn
  • Teknisk byggeledelse, herunder ansvar for kvalitet, tid og økonomi
  • Arbejdsmiljøkoordinering P+B

 

Særlige fokusområder i ingeniørrådgivningen

  • Komplicerede geotekniske og konstruktive forhold
  • Særlige hensyn til fredede bygninger
Kategorier:
Kunde: PFA Ejendomme A/S
Lokation: København
Areal: 16.000 m2
Færdiggjort: 2015-2017