Karen Blixens Plads

EKJ har sammen med Cobe Arkitekter projekteret det nye universitetstorv Karen Blixens Plads mellem Københavns Universitet og Det Kongelige Biblioteks bygninger på Søndre Campus på Amager. Projektet omfatter etablering af 22.000 m² udearealer i forbindelse med om- og udbygning af Københavns Universitet Amager.

EKJ har været totalrådgiver og har som ansvarlig for projekteringsledelsen og projektsamarbejdet varetaget kontakten med Bygningsstyrelsen, Københavns Universitet og A.P. Møller Fonden.

Projektet er endt med at blive et veltilrettelagt byrum i København og et aktivt, uformelt mødested til glæde for universitetet og områdets beboere. Torvet indeholder cykelparkering til universitetets mange brugere, læringsmiljøer med plads til studieaktiviteter og har i dag funktioner til større udendørs events i universitetsregi.

Cykelparkeringen, som rummer mere end 2.000 cykler, kræver stor fleksibilitet og er nytænkt i form af overdækket parkering. Her rejser det sig som små bakker under torvets bugtede flade. For at opnå en effektiv udførelse af cykelbakkerne og samtidig opnå et materialeeffektivt design, er de bløde bakkers konstruktionsopbygning og geometri optimeret til at bestå af kugleskaller. Kugleskallernes simple statiske virkemåde overflødiggør understøtninger inden for skallens rand.

Lokal afledning af regnvand LAR udføres ved afledning til kanaler og kloak samt ved etablering af vådbiotoper i lavninger i torvet. Vådbiotoperne bidrager til områdets biodiversitet, muliggør en fordampning af regnvandet og aflaster samtidigt kanalen ved større regnhændelser. Ved skybrud føres en del af regnvandet via regnvandsledninger til overløbsbygværk og ender i kanal.

EKJ’s konstruktionsingeniører har i samarbejde med CN3 beregnet og 3D-projekteret de ikoniske betonkonstruktioner til pladsens kupler. En konstruktionsopgave, der bygger på en skalkonstruktion som bærende konstruktion og med luft og rummelighed under kuplerne. Normalt har en skalkonstruktion ikke huller, men i byggeriet på Karen Blixens Plads har disse kupler store åbninger, hvilket har været en ingeniørmæssig udfordring, der har krævet yderligere statiske analyser. Det er bl.a. pga. konstruktioner som disse, at byrummet har vundet Klimaprisen 2020 og In Situ-prisen 2021 og er indstillet til flere – også internationale arkitekturpriser.

Nysgerrig på mere? Lyt til vores podcast 3, hvor casen netop er arbejdet med Karen Blixens Plads.

Hele udformningen og løsningen af Karen Blixens plads har krævet en utraditionel og nytænkende tilgang, hvilket har været båret af kreative arkitekter, der er i stand til at se nye løsninger. Og til alt held har der også være en bygherre og investor, der har haft modet til at vælge de utraditionelle og innovative løsninger.

Peter Droob, gruppeleder EKJ 

Ydelser udført på projektet

  • Projekteringsledelse
  • Projektering af anlægsarbejder, forsynings- og afløbsledninger, belægning og afvanding/LAR og konstruktioner
  • Byggeledelse
  • Fagtilsyn
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • DV-manual og As Built dokumentation