Københavns Universitet Science

Københavns Universitet Science – Granskning og færdiggørelse af projekt for ombygning af laboratorier og kontorer i blokkene A, B, C og D på KU – Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – SCIENCE. Renoveringen foretages etapevis med idriftsætning af installationer, medens bygningerne er i drift

Projektet blev overdraget til EKJ i januar 2015, og omfatter:

Udvalgte projekter:

  • Udskiftning af ventilationsanlæg
  • Udskiftning og opgradering af køleanlæg (omprojekteret af EKJ)
  • Udskiftning af brugsvandsinstallationer (delvist omprojekteret af EKJ)
  • Etablering af nyt bioraffineringslaboratorium
  • Etablering af “mølleri”
  • Opgradering af gangarealer

Efter overdragelsen blev der afholdt fælles workshop, spørgemøde samt to beslutningsmøder alle med brugerindragelse samt deltagelse af Commissionteam.

Efter projektopretning startede omprojekteringsprocessen, forhandlinger med de entreprenører som havde afgivet bud på den oprindelige byggesag samt planlægning af byggestart.

Projektet blev gennemført med én gennemgående byggeleder der forestod planlægningen, koordineringen og byggesagsøkonomien, herunder det afsluttende byggeregnskab, som afsluttedes pænt under det beløb der var afsat til uforudsete udgifter. Fagtilsyn og en teknisk byggeleder var tilknyttet sagen der på grund af mangler i det oprindelige projekt også omfattede omprojektering af vandanlægget og til dels køleanlægget.

De planlagte delafleveringer blev overholdt med mindre forsinkelser på enkelte etaper, mens den afsluttende aflevering blev afholdt som planlagt.

Ydelser udført på projektet

   • Projekteringsledelse
   • IKT-ledelse
   • Granskning og projektopfølgning af eksisterende projekt
   • Planlægning af flyttelogistik
   • Beregning af energibesparelsespotentialer inkl. økonomi
   • Projektering af VVS, El og bygningsautomatik
   • Commissioning
   • Fagtilsyn
   • Byggeledelse
   • Arbejdsmiljøkoordinering P og B
   • Godkendelse af entreprenørens D&V-materiale og As Built tegninger
Kategorier:
Kunde: Bygningsstyrelsen (BYGST)
Lokation: København
Areal: -
Færdiggjort: 2014-2017
Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter

Referenceblad