Himmelhaven Ordrupgaard

Tilbygning til Kunstmuseet Ordrupgaard med 5 underjordiske udstillingssale, 3 til den franske samling og 2 til særudstillinger. EKJ har været ansvarlig for konstruktionerne af råhus, fundament og vægge samt etablering af byggegrube og har endvidere leveret miljørådgivning.

Det er det norske design- og arkitektfirma Snøhetta, der har tegnet den nye tilbygning til Ordrupgaard i samarbejde med COWI og EKJ. Museet rummer en af Nordeuropas vigtigste samlinger af fransk kunst.

Bygningen er placeret nænsomt i landskabet hvor kun ståltaget, der markerer den midterste af de tre nye sale til den franske samling, ses udefra. Tagets skulpturelle former og facetter bryder lyset og bliver en iøjefaldende indgang og association til de impressionistiske værker, hvor lys spiller en særlig rolle.

De tre sale samt to sale til særudstillinger ligger under jorden og skaber et fint flow gennem det samlede museum via trapperum, hvor særudstillingssalene ligger i direkte forbindelse med den ikoniske Zaha Hadid-bygning fra 2005, og de nye franske sale er forbundet til de franske sale i Gotfred Tveds klassiske, fredede herskabsvilla fra 1918.

EKJ har været ansvarlig for konstruktionerne af det primært underjordiske råhus, fundament og vægge samt etablering af byggegruben.

Fra et ingeniørperspektiv kræver det en skærpet opmærksomhed på bl.a. tætheden af byggeriet samt regulering af indeklimaet, så den fugt som de besøgende naturligt tager med ned i lokalerne, ikke forbliver i rummene. Af hensyn til eventuel risiko for skader på de omkringliggende bygninger er indfatningsvæggene mellem det nye og eksisterende byggeri udført som Københavnervægge med vandret afstivning. De underjordiske konstruktioner er udført som fugttætte og isolerede enkeltlags væg- og gulvkonstruktioner og sikret mod fugt og grundvand ved robuste og effektive væg- og omfangsdræn.

EKJ har bl.a. trukket på mange års erfaring med at bygge nænsomt, tæt på fredede bygninger, samt projektering af underjordiske udstillingsbygninger bl.a. til det nye Frihedsmuseum og Nyt Statens Naturhistoriske Museum, som er under opførelse. At placere udstillingssalene under jorden er med til at beskytte de kostbare værker mod sollys, så de bevares bedre.

Miljørådgivningen omfatter miljøscreening af jord og eksisterende bygningsdele samt fagtilsyn ved udgravning af forurenet jord.

Bygningen er indviet den 13. august 2021 og åbnet for publikum dagen efter den 14. august 2021.

Læs mere om Himmelhaven på Ordrupgaard her

 

Fotograf: Laura Stamer

Ydelser udført på projektet

  • Miljørådgivning
  • Projektering af råhus
  • Projektopfølgning
  • Fagtilsyn

Særlige fokusområder

  • Hensyn til fredede bygninger
  • Særlige indeklimakrav
Kategorier:
Kunde: Slots- og Kulturstyrelsen
Lokation: Vilvordevej 110, 2920 Charlottenlund
Areal: 1.657 m²
Færdiggjort: 2015-2021
Værdi: 131,5 mio. DKK
Arkitekt: Snøhetta

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?