El

EL afdelingen varetager de traditionelle discipliner som design og projektering af forsyningsanlæg, belysningsanlæg og kraftinstallationer i forbindelse med nybyggeri, ombygning og vedligeholdelse.

El afdelingen tilbyder projektering og rådgivning indenfor forsyningsanlæg, belysningsanlæg og kraftinstallationer i forbindelse med nybyggeri, ombygning og vedligeholdelse. Vores medarbejdere har endvidere bred erfaring med bygningsinstallationer, og vi råder over en række specialister indenfor design af belysningsanlæg, brandsikringsanlæg, sikringsanlæg, udarbejdelse af sikringsstrategier, BMS-anlæg og af transportanlæg herunder elevatoranlæg og eskalatorer. Dette gør os i stand til at tilknytte den mest kompetente og kvalificerede bemanding til ethvert projekt.

Vi har i de senere år arbejdet målrettet med tværfaglig koordinering. Vores maskinmestre har igennem deres brede uddannelse god forståelse for samspillet mellem installationer, styring og pladskrav til service. De deltager derfor naturligt i BMS-projektering.

Rådgivningen og projekteringen bliver gennemført, dokumenteret og kvalitetssikret via anvendelse af IT-værktøjer og -programmer.

Vores samarbejde bygger på tillid, faglighed og et fælles ønske om at varetage bygherrens forventninger til opgavens kvalitet, omfang, tidsplan og økonomi. Information og dialog er vigtige fokusområder i vores bestræbelser på funktionsoptimering og koordinering, og det sker i stor åbenhed med bygherre og de forskellige samarbejdspartnere.

Vi tilbyder bl.a. ydelser indenfor

Kontakt

Mikkel Skipper

Gruppeleder, Teknik – El-afdelingen
Tlf: (+45) 27 80 01 31
Mail: msk@ekj.dk

Irene Harder

Gruppeleder, Teknik – El-afdelingen
Tlf: (+45) 26 30 10 41
Mail: iha@ekj.dk