Udenrigsministeriet

Udenrigsmiisteriets faciliteter som kantine og kursus/mødeaktiviteter blev samlet under ét tag, centralt placeret i stueetagen i Uenrigsministeriet, på hjørnet af Sterandgade og Torvegade i umiddelbar tilknytning til hovedindgangen

Projektet er udført i samarbejde med Rørbæk & Møller Arkitekter ApS under rammeaftale med Bygningsstyrelsen (BYGST) om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning) på statslige ejendomme, Delaftale 2 – ØST (Sjælland m.m.).

Projektet omfatter etablering af kursus- og mødefaciliteter, nyt kantineområde med nyt industrikøkken samt arbejder i berørte server- og teknikrum, herunder:

   • Nedrivning af eksisterende lette vægge, lofter, gulve mv.
   • Levering og montering af nye skillevægge, herunder glasvægge samt nye lofter og gulvbelægninger
   • Ændringer af to facader ud mod atrium samt montage af nye glasfacader og døre
   • Etablering af ny elevator fra kælderplan til stueplan inkl. ny varegård i kælder
   • Ny indretning – fast og løst inventar
   • Ændring/opgradering af varmeanlæg
   • Etablering af nyt ventilationsanlæg til køkken og kantine
   • Etablering af VVS-installationer til nyt køkken
   • Nye el-installationer
   • Opretholdelse og opgradering af sikkerhedssystemer, herunder adgangskontrol, slusestyring og tyverialarmanlæg samt etablering af sikringsanlæg til nyt køkken/kantine
   • Etablering af ABA-anlæg, talevarsling og nød- og panikbelysning i ny kantine
    • EKJ’s ydelser omfatter projektering af konstruktioner, VVS, el, ABA-anlæg og sikringssystemer samt fagtilsyn og projektopfølgning. herunder implementeres energiforbedrende tiltag af ventilation og belysning.

Ydelser udført på projektet

   • Projektering af:
    • Konstruktioner
    • VVS
    • El
    • Sikkerhedssystemer
    • ABA-anlæg
   • Fagtilsyn
   • Projektopfølgning
Kategorier:
Kunde: Bygningsstyrelsen (BYGST)
Lokation: København
Areal: 3.500 m2
Færdiggjort: 2016-2017
Værdi: 29 mio. kr.
Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter

Referenceblad