Tingbjerg Afdeling 1

Projektet Tingbjerg afdeling 1 er udført under en 4-årig rammeaftale med KAB vedrørende totalrådgivning for teknisk rådgivning og bistand for større renoveringsopgaver, med EKJ som underrådgiver for Rambøll Arkitektur.

EKJ projekterede og førte tilsyn med alle ingeniørfaglige discipliner.

Formålet med renoveringen var at gøre SAB Tingbjerg Afd. 1 til en mere attraktiv boligafdeling med velfungerende boliger med godt indeklima, tidssvarende badeværelser, gode køkkener og bedre tilgængelighed.

Bygningerne er på 3 etager + kælder. Bygningen fremstår med facader i gule mursten og saddeltag med tagpap og tagrender langs begge facader og gavle. Vinduer er i plast, opgangsdøre i teaktræ. Etageadskillelser af in situ støbte betondæk.

Arbejderne omfattede:

  • Skimmelsvamperenovering
  • Klimaskærm – Energioptimering af tag og facader
  • Boliger – Opgradering/udskiftning af køkkener og badeværelser, etablering af 29 stk. tilgængelighedslejligheder ved boligsammenlægning og -omlægning i to blokke samt altanrenovering.
  • Installationer – etablering af nye VVS- og el-installationer i gavllejligheder samt etablering af ventilation i alle boliger.
  • Tilgængelighed – Etablering af 3 kørestolsegnede lifte i en blok og etablering af adgangsmulighed/ramper fra stuelejligheder til terræn.
  • Gårdrum – Renovering/landskab og ny belysning i terræn.

  Under renoveringen var en af de ni boligblokke samt gavllejligheder i alle blokke genhuset.

Ydelser udført på projektet

 • Projektering af:
  • El
  • Konstruktioner
  • VVS
  • Kloak
 • Udarbejdelse af besigtigelsesrapport for ingeniørfagene
 • Brugerinddragelse
 • Fagtilsyn
 • Energi- og miljørådgivning
Kategorier:
Kunde: Samvirkende Boligselskaber v/KAB
Lokation: København
Areal: 20.200 m2 - 249 boliger
Færdiggjort: 2013-2016
Værdi: 106 mio. DKK
Arkitekt: Rambøll - Arkitektur, landskab og proces