Københavns Lufthavne - Terminal 3

Bagrunden for etableringen i Københavns Lufthavne Terminal 3 var den stadig stigende passagermængde i flysektoren sammenholdt med etableringer af fast bil- og togforbindelse mellem Sverige og Danmark.

Terminalen forbinder togstationen for Øresundstogene under jorden og for metroen i 1. sals højde, med lufthavnens eksisterende terminaler. Derudover indeholder det samlede, nyetablerede bygningskompleks et stort kontorområde, bagagehåndteringsområder mv.

Herudover indeholder byggeriet store underjordiske parkeringsanlæg i to etager på begge sider af ”flyvingen”. De to parkeringskældre med i alt 1.200 P-pladser er forbundet med en vej ind under ”flyvingen” i nederste kælderniveau.

EKJ har i forbindelse med byggeriets gennemførelse haft ansvaret for projektering og fagtilsyn vedrørende de bærende konstruktioner, ekskl. togstationen under jordniveau, samt parkerings- og forpladsareal.

Terminalens konstruktive opbygning består af et trekantformet tag, understøttet af en indspændt søjlerække med søjler pr. 24 m på begge sider af et ovenlysbånd i bygningens midte og af søjler pr. 6 m i de langsgående facader.

For en bygning der således kun bæres af søjler, og som har en facadehøjde på op mod 20 m., var den store udfordring at få etableret et statisk system, der giver den fornødne bæreevne og ikke mindst den fornødne stivhed overfor vandrette påvirkninger.

Ydelser udført på projektet

  • Ansvarlig for bærende konstruktioner
  • Projektering
  • Fagtilsyn

 

Særlige fokusområder i ingeniørrådgivningen

  • Beregning og detaljering af “flyvingen”, herunder håndtering af deformationer i forhold til tilstødende bygningsdele
  • Vindtunelforsøg
  • Håndtering af de mange tilstødede projekter
  • Håndtering af utallige projekterudvidelser under projekterings- og byggefasen
Kategorier:
Kunde: Københavns Lufthavne A/S
Lokation: København
Areal: 50.000 m2
Færdiggjort: 1993-2000
Værdi: -
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen