Sønderbroskolen

Omfattende bygnings- og energirenovering af kommunal folkeskole i drift. EKJ er totalrådgiver i forbindelse med etablering af nyt ventilationsanlæg i undervisningsområde samt personale- og administrationslokaler. Renoveringen omfatter i alt 7.000 m² og er udført med bæredygtighedsprioritering.

Sønderbroskolen har gennemgået en omfattende renovering og modernisering af indeklimaet. Skolen er fordelt på 5 etager og indgår i kvarterets homogene etagebebyggelse som bevaringsværdig.

Projektet omfatter etablering af mekanisk ventilation og CTS i undervisnings- og faglokaler samt administration og personalerum.
EKJ bidrager med rådgivning indenfor alle ingeniørdiscipliner, miljøforhold, bæredygtighed og idriftsætning samt forundersøgelser og registrering, herunder geoteknik, miljø, konstruktioner og tekniske anlæg. EKJ har desuden deltaget i brugersamarbejde og udført myndigheds- og interessentkoordinering.

Projekteringen omfatter udarbejdelse af projektforslag samt myndigheds- og udbudsprojekt, beregning af merenergiforbrug, vurdering af brandsikkerhed og indeklimaforhold, miljøsanering – som omfatter PCB, bly, asbest, kviksølv m.v. – herunder arbejdsbeskrivelser og arbejdsmiljøkoordinering for nedrivning samt håndtering og bortskaffelse af forurenede byggematerialer.
Skolen var i drift under hele udførelsesperioden, hvilket stiller store krav til at planlægningen udføres uden gener for bygningens brugere, særligt i forbindelse med udførelsen af anlægsopbygning og føringsveje, som blev opdelt i etaper og planlagt med hensyntagen til bygningens drift og brugere.

Der har i projektet været prioriteret både miljømæssig, byggeteknisk, økonomisk og social bæredygtighed samt fokus på tidssvarende og fleksible lærings- og undervisningsmiljøer, med forbedring og optimering af indeklimaet, til behagelige og sunde omgivelser, for et sikkert og effektivt lærings- og arbejdsmiljø. Der har desuden været stor fokus på indeklimaoptimeringer med sikring af langtidsholdbare, bæredygtige løsninger, reducering af energiforbrug og forbedring til tidssvarende installationer.

Byggeriet er udarbejdet iht. Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual og projekteringen er gennemført i Revit 3D i henhold til IKT-aftale med tilhørende IKT-ydelsesbeskrivelse og –specifikationer.

EKJ har endvidere været totalrådgiver på renovering af Sønderbroskolens gymnastikbygning, som ligger i nær tilknytning til skolens hovedbygninger.

Ydelser udført på projektet

 • Programmering, projekt- og projekteringsledelse
 • Projektering af konstruktioner, VVS, ventilation, el og miljøsanering
 • IKT-ledelse
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn og projektopfølgning
 • Arbejdsmiljøkoordinering (P+B)
 • Miljøscreening og brandrådgivning
 • Indeklimaoptimering og -simulering
 • Mangelgennemgang og aflevering
 • D&V-manual og som udført dokumentation
 • 1-års og 5-års gennemgang

 

Særlige fokusområder

 • Indeklimaoptimering og arbejdsmiljø
 • Byggeri med baumaetagedæk, projektering af udvekslinger ifm. hulboring
 • Brugerinddragelse
 • Bygning i drift under udførelsen
 • Klassificeret som bevaringsværdig
Kategorier:
Kunde: AaK Bygninger
Lokation: Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg
Areal: 7.000 m²
Færdiggjort: 2020-2021
Værdi: 10,5 mio. DKK

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?