Ringsted-Femern Bælt - Ny højhastighedsbane

Projektet Ringsted-Femern Bælt vedrører tilpasning af tilstødende infrastruktur i forbindelse med opgradering til højhastighed af den eksisterende to-sporede bane fra Ringsted til Vordingborg og opgradering af den et-sporede bane fra Vordingborg til Holeby til to-spors højhastighedsbane. Strækningerne udgør i alt 120 km.

Entrepriserne omfatter alle bro- og vejarbejder i forbindelse med udvidelse, udskiftning og renovering af 16 vejbroer, 2 gangbroer og 26 jernbanebroer.

EKJ projekterer alle anlægsarbejder i forbindelse med ombygning/renovering og nybyggeri af vejbroer og gangbroer samt alle relaterede vejarbejder, herunder vejbelysning og signalanlæg på primært bynære brosteder i Næstved og Vordingborg kommuner.

Vores tilgang til projektet

EKJ har valgt at løse opgaven i en samlet konceptmodel, som giver store fordele både under projektering, validering, myndighedsbehandling, udarbejdelse af jernbanesikkerhedsdokumentation (CSM), samt, i særdeleshed, i udførelsesfasen.

Allerede i tilbudsfasen er de generelle rammebetingelser for hvert brosted blevet analyseret. Der er eksempelvis udvalgt 2 hovedkoncepter/modeller, som dækker de 16 forskellige vejbærende broer.

EKJ bidrager med kompetencer inden for 3D-modellering og styring af dokumentation. Det medvirker herved til, at der skabes transparens i alle byggefaser fra projektering til udførelse og slutdokumentation.

Projektdetaljer

Categories:
Client: Banedanmark
Location: Ringsted-Rødby
Surface Area: 44 vej-, sti- og jernbanebroer
Completed: 2015-2018
Value: 485 mio. DKK

Referenceblad

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?