Rigshospitalet og Region Hovedstadens Apotek

EKJ har gennem en årrække udført en række ombygnings- og renoveringsopgaver på Rigshospitalet og Region Hovedstadens Apotek. Opgaverne er i gennemført med bygningerne i drift og i tæt samarbejde med brugere og driftspersonale.

Projekterne er varierende i størrelse og sværhedsgrad og omfatter blandt andet:

  • Region Hovedstadens Apotek, robot for Aseptisk samling af cytostatika, omfattende ombygning af renrum fra klasse C til klasse B inklusive alle installationer, ventilation, konstruktioner samt montage af robot.
  • Region Hovedstadens Apotek, etablering af nyt tagteknikrum for Apoteket med apoteket i drift samt ombygning af eksisterende renrum til produktion inklusive alle installationer, ventilation og konstruktioner.
  • Region Hovedstadens Apotek, ny dampforsyning.
  • Diverse konstruktiv bistand i forbindelse med løbende vedligeholdelses- og indretningsopgaver herunder vurderinger vedrørende bæreevne og vibrationer.
  • Vedligehold og reparationer af 1.200 vinduer og 2.000 m² tag i Bygning 61 – 62 Klinisk/biologisk laboratorier og bygning 93 Psykiatrisk afdeling med tilhørende sengestuer. Arbejdet er udført på grundlag af Rigshospitalets egne drift- og vedligeholdelsesplaner.
  • Projektering af og fagtilsyn med konstruktions- og kloakarbejder ved udvidelse af stålterapien i Finsencentret med 2 etager/8 m under terræn, herunder etablering af 4 nye accele-ratorrum, bygningsfaciliteter til MR-scanner og PET/CT-scanner, birumsfaciliteter, nye kontor- og møderumsfaciliteter samt uudnyttet råhusareal for fremtid udvidelse.

Ydelser udført på projektet

   • Udarbejdelse af skitseprojekt med sagsbudget og tidsplan
   • Projekt- og projekteringsledelse
   • Projektering af konstruktioner, VVS, ventilation og el
   • Byggeledelse og fagtilsyn
   • Vurdering af miljøforhold, arbejdsmiljøforhold og brandforhold
   • Gennemførelse af forundersøgelser omfattende screening for miljøkritiske stoffer (PCB, bly, asbest mv.)
Kategorier:
Kunde: Region Hovedstadens Apotek
Lokation: København
Areal: >10.000 m2
Færdiggjort: 2008-2013
Værdi: >100 mio. DKK