Omfattende udvidelse af Reitans kontor og centrallager i Horsens

Omfattende udvidelse af Reitans kontor og centrallager i Horsens med opførelse af højteknologisk, robotstyret retur- og tørvareterminal samt lagerhaller, administrationslokaler, kontorfaciliteter og parkering på i alt 46.000 m². EKJ varetog funktionsudbud af alle ingeniørdiscipliner for bygninger

Omfattende udvidelse af Reitans hovedkontor og centrallager med opførelse af nye, topmoderne, fuldautomatiske retur- og tørvareterminaler.

Domicilet fungerer som Remas store centrallager og hovedkontor for hele Danmark.

Det fremtidssikrede erhvervsbyggeri omfatter en 17.000 m² ny returterminal og en 29.000 m² ny tørvareterminal i en højde på op til 35 meter. Begge terminaler er fuldautomatiske og højteknologisk indrettet med robotter og selvkørende hylder.

I tilknytning til terminalerne opføres lagerhaller, lagerkontorer, køkken, kontor- og administrationslokaler samt tilhørende færdsels- og parkeringsarealer.

I returterminalen opføres et et stort fuldautomatisk vaskeanlæg til vask af paller, bure, plastkasser og andre genbrugsmaterialer fra landets REMA 1000 butikker. Tørvareterminalen fungerer som REMA 1000’s lager til tørvarer.

Byggeriet er udført energieffektivt med grøn energi. Der installeres i alt 19.300 m² solceller på taget af bygningerne, fordelt på det 35 meter høje tørvarelager og returterminalen. Det tagbaserede solcelleanlæg er blandt Danmarks største og dækker en stor del af lagerets forbrug.

EKJ’s ydelser omfatter funktionsudbud for konstruktioner samt VVS-, ventilations- og elinstallationer.

EKJ’s miljørådgivning omfatter indledende screeningsundersøgelser for bygningsforurening, oprensninger og jordklassificeringer samt udarbejdelse af jordhåndteringsplan med §19 ansøgning.

EKJ har endvidere udarbejdet overordnet analyse af mulighederne for etablering af energisparende tiltag samt trafikanalyse, med en logistik vurdering af forholdene, med henblik på etablering af vejanlæg, nødvendig skiltning m.v.

Den opgravede jord genanvendes i form af en jordvold rundt om den nye bebyggelse. Bag volden etableres et stort grønt område med stisystem, bålplads og legeområde.

EKJ leverer bygherrerådgivning på ingeniørydelserne gennem AK83, som er bygherrerådgiver på projektet.

Tak for lån af billeder til AK83

Kategorier:
Kunde: Reitan Distribution A/S
Lokation: Marsallé 32, 8700 Horsens
Areal: 46.000 m²
Færdiggjort: 2022
Arkitekt: AK83

Reitan