PFA Kontorbygning i Cortex Park

EKJ er totalrådgiver for entreprenøren ved opførelse af 11.500 m² DGNB-Guld-certificeret kontorbygning på 5 til 6 etager med 3.061 m² parkeringskælder samt 866 m² udearealer i udviklings- og erhvervsområdet Cortex Park.

EKJ er totalrådgiver for totalentreprenøren og projekteringsleder samt tids-økonomi- og kvalitetsansvarlig for ingeniør- og arkitektprojekteringen.

Den nye kontorbygning skal opføres efter bæredygtige principper og leve op til DGNB-kravene svarende til kategorien GULD. EKJ har i denne forbindelse varetaget bæredygtighedsledelsen af projektet, og herunder udarbejdet bæredygtighedsplan med mål, virkemidler og faser for samtlige DGNB-systemets kriterier og underkriterier. Hertil vejleder EKJ løbende de projekterende rådgivere og totalentreprenør. Desuden udfører EKJ væsentlig dokumentation, herunder Livscyklusanlalyse (LCA) og totaløkonomiberegninger (LCC), energirammeberegning og dagslyssimulering.

Projektet overholder energiramme jf. BR18, Andet med primær anvendelse som kontor- og administrationsbygning. Energirammeberegning udføres i Be18 og opdateres ved hvert faseskift. Der etableres solcelleanlæg på bygningens tag.

EKJ projekterer, udbyder og fører fagtilsyn for:
– Konstruktioner; Byggeriet henregnes til konstruktionsklasse KK3 samt konsekvensklasse CC3 (Høj konsekvensklasse).
– Tekniske anlæg; Building Management System BMS inkl. CTS og IBI
– Mekaniske installationer; brugsvandsanlæg, fjernvarmeanlæg, afløb, ventilation og køling (5 stk. ventilationsanlæg med integreret køl opdelse og betjener separate lejemål samt fællesareal i stueplan), kloak som separatsystem samt UV-afvanding.
El-installationer; Tilslutning til el-net, fordelingsanlæg, tavler, føringsveje, lavspændingsinstalationer, belysningsanlæg ude og inde, sikkerhedsbelysning, AIA-, ABA-, ABDL- og DAS-system, IT, solcelleanlæg, elevatoranlæg, idriftsættelse og drift af tekniske installationer.

 

Renderinger: Casa Arkitekter

Ydelser udført på projektet

  • Projekteringsledelse
  • Projektering af anlægsarbejder, forsynings- og afløbsledninger, belægning og afvanding/LAR og konstruktioner
  • Byggeledelse
  • Fagtilsyn
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • DV-manual og As Built dokumentation
Kategorier:
Kunde: PFA Pension
Areal: 11.500 m² kontorer 3.061 m² P-kælder og 866 m² udearealer
Færdiggjort: 2019-2021
Værdi: 220 mio. DKK
Arkitekt: Casa Arkitekter