Ørestad Skole og Bibliotek

Ørestad Skole nybyggeri af 3-sporet folkeskole med en virtuel-æstetisk profil, idrætshal og tumlesal, fritidstilbud og folkebibliotek Ørestad City. Byggeriet er opført i én samlet bygning i ni etager samt kælder og er placeret i en bymæssig bebyggelse tæt på stationen og umiddelbart ved siden af Ørestad Gymnasium. Ørestad Skole er et spydspidsprojekt for bæredygtighed i Københavns Kommune.

EKJ var i projektforløbet tovholder for de bæredygtige aktiviteter, som bl.a. sikrede en bygning på 14.000 m2 i otte etager efter den højeste energistandard: “Lavenergiklasse 1”. Samtidig er der lagt vægt på, at inddrage bygningen aktivt i undervisningen, for at give eleverne et førstehåndskendskab til grundlæggende sammenhænge inden for bygningers bæredygtighed. Klimabelastning, (vedvarende) energiforsyning, måling af energiforbrug og indeklimakvalitet er således gjort direkte tilgængelige for elever og lærere gennem en pædagogisk tilgang til selve skolebygningen som et forsøgsrum, der kan inddrages aktivt i undervisningen.

Skolen indeholder blandt andet en meget markant idrætshal, som har fået en flot placering i byggeriets otte etager. Når man træder ind i bygningen i foyerområdet ser man på venstre side en forsænket idrætshal der har frit indkig gennem glaspartierne. På etagenover er der ligeledes et flot kig ned i hallen. Ved siden af idrætshallen ligger den traditionelle tumlesal. Hallen skal, udover at tjene idrætten være skolen samlingssted ved store arrangementer og eksamener.

EKJ har varetaget opgaven med bygherrerådgivning gennem alle byggeriets faser. Det er et af de første parallelopdrag i Danmark, tre konsortier deltog og vinderen har efterfølgende forestået projekteringen.

Ydelser udført på projektet

   • Overordnet planlægning
   • Udarbejdelse af program
   • EU-udbud af totalrådgivning
   • Udvælgelse af tilbudsgivere til videre parallelopdrag
   • Proces i forbindelse med dommerkomitéens arbejde
   • Udarbejdelse af dommerbetænkning
   • Udarbejdelse af budgetter og tidsplaner
   • Styring af entrepriseudbud i henhold til EU’s udbudsregler, herunder forhandling og kontrahering
   • Projektgranskning
   • Økonomi-, tids- og kvalitetsstyring
   • Gennemførelse af afleveringsforretning
Kategorier:
Kunde: Ørestad skole og Bibliotek
Lokation: København
Areal: 14.000 m2
Færdiggjort: 2009-2012
Værdi: 350 mio. DKK
Arkitekt: KHR Arkitekter